VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sáu tháng đầu năm: thực hiện thủ tục hải quan điện tử vượt kế hoạch đề ra

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hoá ngành Hải quan nói chung và Hải quan Hà Nội nói riêng giai đoạn 2011-2015, ngay từ những ngày đầu năm 2012, Cục Hải quan TP Hà Nội đã xây dựng mục tiêu chất lượng với 10 mục tiêu cụ thể, trong đó nhấn mạnh mục tiêu 90% kim ngạch và tờ khai, 80% doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục thực hiện TTHQĐT. Với mục tiêu đó, Cục Hải quan T.P Hà Nội đã có những động thái tích cực và toàn diện để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo đến tháng 6/2012 đã có 4.824 doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử tại 14/14 Chi cục thuộc Cục Hải quan T.P Hà Nội, chiếm 92% tổng số doanh nghiệp làm thủ tục. Với số tờ khai tham gia thủ tục hải quan điện tử đạt 261.310 tờ khai, chiếm 95,24% tổng số tờ khai, đạt 95,24% tổng số tờ khai, vượt 5,24 % so với kết hoạch năm 2012; kim ngạch tờ khai đạt 17,8 tỷ USD, chiếm 94% tổng kim ngạch, vượt 4 % kế hoạch năm 2012.

Phát huy những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm nay, Cục Hải quan T.P Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tích cực vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại đơn vị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Cục Hải quan T.P Hà Nội đã xây dựng chương trình và quán triệt cán bộ công chức tại đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác hiện đại hóa Hải quan, cũng như đưa ra nhiều biện pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012.

Có thể bạn quan tâm