VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thời gian thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Bình Định. Nguồn: PV.

Thời gian thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Để thống nhất việc thực hiện thủ tục thông quan đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục và thời hạn công chức hải quan xác nhận thông tin về kết quả kiểm tra trên hệ thống điện tử.

Hải quan Lạng Sơn: Bắt giữ 1 tấn pháo vận chuyển trái phép

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 5 bánh ma túy tổng hợp dạng đá

Triển khai thực hiện Nghị định 97/2017/NĐ-CP trong toàn ngành Hải quan

Hiệu quả quản lý nhờ số định danh hàng hóa xuất nhập khẩu

Cụ thể, khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, người khai hải quan cung cấp thông tin tham chiếu (số giấy xác nhận chất lượng) thông qua việc khai bổ sung hồ sơ hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung do người khai hải quan gửi đến, công chức hải quan chịu trách nhiệm truy cập Hệ thống thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác thông tin giấy phép của các bộ đã cấp để quyết định việc thông quan hàng hóa; không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy theo đúng hướng dẫn tại công văn số 5887/TCHQ-CNTT ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp không có dữ liệu về kết quả kiểm tra trên hệ thống thông quan điện tử tập trung, công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan biết, đồng thời liên hệ Bộ phận HelpDesk để được hỗ trợ tra cứu thông tin.

Được biết, thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia và Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để hỗ trợ công chức hải quan trong việc tiếp nhận thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc kết xuất dữ liệu các tờ khai hải quan đang chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành theo từng chi cục đảm bảo việc theo doi, kịp thời thông quan hàng hóa.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM