VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức

Hội nghị tập huấn công tác sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương

Hải quan Bình Dương:

Trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức

Ngày 14/8 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác sở hữu trí tuệ (SHTT) cho cán bộ công chức trong đơn vị.

Tổ chức Hội thao ngành Hải quan năm 2018 khu vực phía Nam

Cục Hải quan Bình Dương với công tác trực ban giám sát trực tuyến

Hơn 7.000 hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm

Hải quan Bình Dương: Đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản

Theo đó, để đảm bảo công việc hàng ngày, Cục Hải quan Bình Dương tổ chức thành 2 lớp tập huấn trong hai buổi sáng ngày 14 và 15/8/2018 với sự tham gia của 230 cán bộ công chức phụ trách các công việc liên quan đến SHTT tại đơn vị.

Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ công chức được nghe các báo cáo viên của Cục Điều tra chống buôn lậu giới thiệu tổng quan về SHTT; những hình thức vi phạm, chế tài xử lý; thực trang công tác quản lý nhà nước về công tác SHTT; phương thức quản lý; bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ của Hải quan các cấp trong thực thi bảo hộ quyền SHTT liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay…

Công tác bảo vệ quyền SHTT luôn được Cục Hải quan tỉnh Bình Dương quan tâm, triển khai thực hiện đúng các hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Bằng sự quan tâm sát sao từ Lãnh đạo Cục, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn về SHTT chocán bộ công chức  cập nhật kịp thời các thông tin hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT, thực hiện kiểm tra giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan… nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo công tác bảo vệ quyền SHTT cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM