VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch thu NSNN năm 2012

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 4515/TCHQ-GSQL ngày 28/8/2012 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2012. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục hải quan trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

* Đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất:

Đối với các lô hàng tạm nhập hết thời hạn được phép lưu giữ tại Việt Nam và thời gian ân hạn thuế (135 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai), nếu doanh nghiệp chưa đến thanh khoản hồ sơ tạm nhập thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập ra quyết định ấn định thuế đối với lô hàng tạm nhập thông thường và dừng làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo của các doanh nghiệp.    Riêng đối với mặt hàng thuộc diện tạm dừng xuất khẩu, tạm dừng nhập khẩu, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, đề nghị các đơn vị thống kê theo Biểu và đề xuất các biện pháp xử lý.

* Đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu:

Trên cơ sở báo cáo số lượng hợp đồng gia công, tờ khai nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu quá hạn chưa thanh khoản đến 31/8/2012, đề nghị các đơn vị rà soát lại và ra quyết định ấn định thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

* Đối với hàng hóa của DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu:

Kiểm tra rà soát lại việc kiểm tra, tính thuế, thu thuế đối với hồ sơ các lô hàng của doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu bán cho doanh nghiệp nội địa để thu đủ các loại thuế theo quy định.

* Đối với mặt hàng xe ô tô chở người nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương:

Kiểm tra, rà soát lại việc cấp phép và làm thủ tục nhâp khẩu, đảm bảo cấp phép đúng đối tượng; thủ tục hải quan, chính sách thuế đúng quy định.

* Kiểm tra hồ sơ hải quan các lô hàng có xuất xứ từ ASEAN và Trung Quốc đã được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt:

- Đối với C/0 mẫu D: Các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các tờ khai có C/O mẫu D đã được hưởng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT từ năm 2009 đến nay, nếu phát hiện có vận đơn chở suốt không được cấp tại nước thành viên xuất khẩu thì thống kê và xác định lại số tiền thuế của các tờ khai theo mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông thường. Việc ấn định thuế và truy thu sẽ thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

- Đối với C/0 mẫu E: Các đơn vị kiểm tra, rà soát lại các tờ khai có C/O mẫu E đã được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ASEAN - Trung Quốc trước ngày 1/1/2011, nếu phát hiện có hóa đơn thương mại được cấp bởi công ty có trụ sở tại nước thứ ba không phải nước thành viên của Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) hoặc một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó thì tiến hành ấn định thuế theo mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông thường.

Có thể bạn quan tâm