VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Triển khai mô hình quản lý hải quan tập trung tại Móng Cái

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh... cùng ấn nút khai trương mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Triển khai mô hình quản lý hải quan tập trung tại Móng Cái

Ngày 13/4/2018, tại T.P Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai trương mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Hải quan Quảng Ninh: Nhiều cách làm hay để hỗ trợ doanh nghiệp

Ngành Hải quan: Từng bước triển khai lộ trình đổi mới quản lý nguồn nhân lực

Hải quan Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển chất nghi là ma túy

Thu ngân sách quý I/2018 đạt 42,71% dự toán của năm

Cải cách mạnh mẽ, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Dự lễ khai trương có đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và lãnh đạo các sở, ban ngành thuộc tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong tỉnh.

Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái được thực hiện theo nguyên tắc một đầu mối thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ hải quan, thống nhất về dữ liệu.

Việc xử lý hồ sơ hải quan, các giấy tờ, chứng từ tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan được tập trung giải quyết trên cơ sở ứng dụng công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại kết hợp với triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung với nòng cốt là mô hình làm thủ tục hải quan tập trung đối với các loại hình hàng hoá XNK đang được triển khai trên hệ thống thông quan tự động sẽ được triển khai trước.

Trên cơ sở đó trong giai đoạn tiếp theo, các loại hình khai báo của cư dân biên giới, hành khách xuất nhập cảnh, việc quản lý hệ thống Kho, bãi, địa điểm kiểm tra tập kết hàng hóa, cũng được thực hiện tập trung theo định hướng qui hoạch phát triển hệ thống Kho ngoại quan, bãi kiểm tra tra tập kết hàng hóa… tập trung của TP. Móng Cái. Tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan.

Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung được triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi không phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian làm thủ tục hải quan.

Việc giải quyết và làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp được thống nhất tại một đầu mối, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan sẽ được giải quyết kịp thời. Doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký và làm thủ tục với nhiều loại hình cùng một lúc tại cùng một địa điểm.

Các thông tin theo dõi và quản lý đối với doanh nghiệp cũng đảm bảo tính thống nhất cao hơn. Việc cơ quan hải quan thực hiện quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính được tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã được tỉnh Quảng Ninh trong đó có Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện quyết liệt.

Là cơ quan hành chính trong tỉnh luôn đi đầu và có nhiều sáng kiến cải cách mạnh mẽ, ông Đặng Huy Hậu cho rằng, việc Hải quan Quảng Ninh khai trương mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh cho rằng: Hải quan Quảng Ninh khai trương mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái là sự kiện có tầm ảnh hưởng rất lớn trong hoạt động của ngành Hải quan.

Cũng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, quản lý Hải quan hiện đại, tập trung là một trong những xu hướng phát triển được thể hiện rất rõ trong Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Với việc Cục Hải quan Quảng Ninh khai trương mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cho thấy lần đầu tiên việc cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện toàn diện tại một Chi cục. Đây cũng là tiền đề để ngành Hải quan nhân rộng triển khai rộng rãi ở nhiều Chi cục hải quan khác trong cả nước.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của Hải quan Quảng Ninh: "Mô hình quản lý tập trung được Hải quan Quảng Ninh xây dựng xuất phát từ sự thấu hiểu, chỉa sẻ khó khăn, mong muốn tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho doanh nghiệp XNK.

Điều này rất đáng biểu dương và là điểm sáng để nhân rộng trong toàn ngành". Lãnh đạo Tổng cục tin tưởng, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Hải quan Quảng Ninh sẽ thực hiện tốt mô hình mới này, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh và công cuộc cải cách của ngành Hải quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái được Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai với 2 nội dung quan trọng: Cải cách về tổ chức, bộ máy và cải cách thủ tục hành chính đối với hàng hóa XNK trên địa bàn TP. Móng Cái.

Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cũng gắn với việc rà soát, sắp xếp, tinh giản được tổ chức bộ máy và biên chế, hoạt động hiệu lực và hiệu quả; bám sát Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa ngành Hải quan, Cục Hải quan Quảng Ninh và phù hợp với những định hướng, mục tiêu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, tạo ra môi trường làm việc chuyên sâu, chuyên trách, năng động và hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian thông quan/giải phóng hàng và giảm chi phí làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Lộ trình triển khai mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái:

 

 Giai đoạn 1: (Từ năm 2018-2020): Triển khai làm thủ tục hải quan tập trung (thực hiện tiếp nhận hồ sơ hải quan, thông quan hàng hóa tập trung) tại Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở, địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu, nhập khẩu tập trung, kho bãi và các địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu được thực hiện như hiện tại.

Giai đoạn 2: (Từ năm 2020 trở đi): Triển khai làm thủ tục hải quan tập trung (thực hiện tiếp nhận hồ sơ hải quan, thông quan hàng hóa tập trung) tại Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ngoài việc được thực hiện tại các cửa khẩu, lối mở chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan còn được thực hiện quản lý tập trung tại một địa điểm (gồm địa điểm được các cơ quan có thẩm quyền qui hoạch các Kho ngoại quan, khu vực tập kết đối với hàng hóa chưa làm/chưa hoàn thành thủ tục hải quan, khu kho hàng CFS, Khu hàng hóa gia công, chế xuất… tập trung).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM