VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xây dựng Quy chế kiểm tra hoạt động công vụ và xử lý vi phạm của công chức

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Nguồn. PV.

Xây dựng Quy chế kiểm tra hoạt động công vụ và xử lý vi phạm của công chức

Theo dự thảo quy chế đang được Vụ Thanh tra- Kiểm tra (Tổng cục Hải quan) xây dựng, có 4 nhóm hành vi vi phạm của CBCC sẽ bị xử lý, kỷ luật.

Bắc miền Trung: Số vụ buôn lậu phát sinh cao nhất cả nước

Hải quan lập Tổ phát triển Cơ chế một cửa quốc gia

Triển khai mô hình quản lý hải quan tập trung tại Móng Cái

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế

4 nhóm hành vi vi phạm bị xử lý gồm: Thứ nhất, vi phạm về thực hiện tư thế, tác phong, kỳ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đáng chú ý, trong nhóm hành vi vi phạm này, Tổng cục Hải quan đưa ra hình thức xử lý với công chức có vi phạm về thời gian làm việc, trang chế phục, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Thứ hai, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Thứ ba, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính; mua sắm tài sản, trang thiết bị, đấu thầu, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ;

Thứ tư, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong hoạt động công vụ.

Tùy mức độ vi phạm, công chức sẽ bị kỷ luật từ nhắc nhở, phê bình lần đầu và hạ bậc xếp loại A,B,C,D tháng đến khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc...

Ngày 18/4, trao đổi với phóng viên, đại diện Vụ Thanh tra- Kiểm tra cho biết thêm, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành một số các quyết định, quy chế nhằm để thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật góp phần chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng.

Tuy nhiên, nhằm tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương của CBCC trong thực thi công vụ, tuân thủ pháp luật, quy định của Ngành, của đơn vị góp phần chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, loại bỏ thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan xây dựng dự thảo“Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành Hải quan”.

Theo đó, toàn bộ hành vi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan khi thực thi công vụ cần được quy định cụ thể và có chế tài xử lý tương xứng.

Với tính chất quan trọng của quy chế, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện  phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để tham gia ý kiến vào dự thảo quy chế, tổng hợp các ý kiến tham gia gửi về Tổng cục Hải quan.

Ngoài các ý kiến đóng góp cho tập thể đơn vị để tổng hợp, cá nhân cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan có thể gửi các ý kiến tham gia của mình về Tổng cục Hải quan mà không cần phải ký tên.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM