Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn
Ngày 24/8/2016 diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Lạng Sơn.

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Bắc Ninh

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Bắc Ninh

Ngày 23/8, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Bắc Ninh.

Sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ

Sẽ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị về phòng, chống tham nhũng tại 4 Bộ

Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/BNCTW ngày 5/8/2016 về việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác năm 2015 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 22/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm sau: