Chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính với quyết tâm cao nhất

Phạm Khắc Ghi - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau

(Taichinh) -
(Tài chính)Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, những năm qua, cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh Cà Mau luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên giao. Không chỉ nỗ lực thu NSNN ở mức cao nhất, Đảng bộ Cục còn phối hợp chỉ đạo đơn vị tập trung cải cách hành chính hiệu quả, nhất là tăng cường tuyên truyền chính sách thuế và hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn.

Phối hợp đồng bộ để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Đứng chân trên địa bàn đất Mũi cực Nam tận cùng của Tổ quốc, nhiều năm qua tập thể cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh Cà Mau luôn phát huy sức mạnh tập thể và tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Điều đó được thể hiện trên các lĩnh vực đó là: Luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính; Phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt trong công tác đôn đốc thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác dân vận.

Trong những năm qua, Cục Thuế luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế và tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT, miễn giảm, gia hạn nộp thuế đúng quy định. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu NSNN; Thành lập các đoàn kiểm tra nhằm tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thu tại các đại phương; Đẩy mạnh công tác xử lý nợ đọng thuế, đồng thời phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thu các khoản về nhà để bù đắp cho số thuế hụt thu do thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế.

Các phong trào thi đua luôn đẩy mạnh trong toàn Ngành, thường xuyên phát động thi đua hàng quý, 6 tháng, năm và theo từng chuyên đề…; Các phong trào thi đua được sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời để kích thích phong trào. Công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế luôn được Ban lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm với mục tiêu “Chung tay cải cách thủ tục hành chính thuế”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Mặc dù là tỉnh tận cùng của Tổ quốc, nhưng Cục Thuế Cà Mau đã đi đầu và triển khai hiệu quả “Chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008” từ nhiều năm trước.

Công tác sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc cũng được Cục đặc biệt quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức tích cực tham gia để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và khai thác tăng thu trên địa bàn Tỉnh, hiệu quả mang lại từ các sáng kiến đã góp phần thắng lợi nhiệm vụ được giao hàng năm...

6 nhóm giải pháp tập trung cải cách thủ tục hành chính

Trên tinh thần tập trung cho cải cách thủ tục hành chính, ngay sau khi Tổng cục Thuế ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 về việc tăng cường kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo triển khai đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành. Cấp ủy Đảng đơn vị và lãnh đạo nhờ hoàn thành tốt công tác giáo dục nên đại bộ phận cán bộ, công chức của Cục Thuế cơ bản chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật của ngành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu công tác cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về quản lý thuế chưa đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao chưa cao.

Mặc dù là tỉnh tận cùng của Tổ quốc, nhưng Cục Thuế
Cà Mau đã đi đầu và triển khai hiệu quả “Chương trình
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia Tiêu
chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008” từ nhiều năm trước.

Để tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế theo Chỉ thị số 01/CT-TCT, Đảng bộ và ban lãnh đạo Cục đã phối hợp chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhóm công việc chủ yếu sau:

Thứ nhất, tổ chức ngay một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn cơ quan, đơn vị để quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/ CT-BTC và Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 1201/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; từ đó nâng cao nhận thức chính trị, chuyển biến về tư tưởng, đổi mới phương pháp và thái độ làm việc, phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế.

Thứ hai, tổ chức tập huấn và công khai các nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, về quy trình, thủ tục quản lý thuế để người nộp thuế thuận tiện trong việc nghiên cứu, thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện.

Thứ ba, rà soát trình tự giải quyết, thời gian phối hợp giữa các bộ phận trong cùng đơn vị, đối với những thủ tục có thể rút ngắn hơn thời gian quy định của Thông tư, của Tổng cục Thuế ban hành thì cụ thể hoá thành quy định của đơn vị để thực hiện.

Thứ tư, công bố công khai thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về thuế trong ngày làm việc để người nộp thuế biết. Công chức thuế trong thời gian phải trực nếu bỏ vị trí công việc, hoặc làm công việc riêng, không tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế phải xử lý nghiêm.

Thứ năm, phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành nhằm động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, phát huy những sáng kiến, tạo bước chuyển biến căn bản chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, tác phong, ứng xử với người nộp thuế, phát hiện và nhân rộng kịp thời những nhân tố tích cực để các công chức khác học tập. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức tại đơn vị, xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật lao động, thiếu trách nhiệm gây phiền hà cho người nộp thuế.

Thứ sáu, kêu gọi công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thuế tỉnh Cà Mau, trước hết là Trưởng phòng, Chi cục trưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Thuế qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Đặc san TTCTĐ số 1 (10) - tháng 2/2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục