Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(Taichinh) -

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với 63 đảng bộ trực thuộc và trên 63.000 đảng viên luôn coi công tác này là nhiệm vụ quan trọng, chiến lược, có ý nghĩa sống còn của Đảng bộ nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020.Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thời gian qua, không ít các thế lực thù địch và phần tử chống đối đã tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và quyết liệt. Thêm vào đó là sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là hoạt động của cán bộ, đảng viên liên quan đến yếu tố nước ngoài, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp đã gây ra sự bất bình trong nội bộ Đảng.

Trước tình hình cấp bách đó, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần được chú trọng thực hiện hơn bao giờ hết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững bản chất cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng của từng cán bộ, đàng viên; thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ.

Trên tinh thần đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt cán bộ, tuyển dụng và công tác phát triển Đảng; hướng dẫn, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy thuộc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đảng ủy Khối đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hội nghị quán triệt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, cán bộ chuyên trách công tác đảng của các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc. Công tác rà soát chính trị nội bộ cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được kết hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hồ sơ đảng viên. Theo đó, hồ sơ đảng viên của Đảng bộ được thực hiện theo đúng quy định và được lưu giữ, bảo quản theo chế độ mật; hàng năm tiến hành bổ sung lý lịch đảng viên, bổ sung các tài liệu liên quan đến cá nhân đảng viên. Việc quản lý hồ sơ đảng viên có hệ thống sổ theo dõi như: sổ danh sách đảng viên, sổ ghi chép tình hình chính trị nội bộ, sổ chuyển sinh hoạt đảng, sổ đảng viên từ trần hoặc khi thay đổi cán bộ quản lý hồ sơ đảng viên đều có biên bản bàn giao chặt chẽ, đúng quy định. Nhờ đó, góp phần đánh giá đúng về tình hình chính trị hiện nay của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và cán bộ trong quy hoạch, cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các bước thẩm tra, xác minh, thẩm định để có cơ sở kết luận về tiêu chuẩn chính trị; những trường hợp có vấn đề cần xem xét về chính trị đều được giải quyết thận trọng, cụ thể và đúng quy trình. Công tác phát triển Đảng cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm; người xin vào đảng có vấn đề cần xem xét về chính trị đều được Đảng bộ thẩm tra, xác minh và kết luận theo đúng thẩm quyền.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng đã phối hợp với Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; Cục A83, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an thẩm tra, xác minh, thống nhất ý kiến kết luận, đề xuất với Ban Thường vụ xem xét, kết luận về lịch sử chính trị của các trường hợp phục vụ công tác cán bộ và công tác phát triển Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc và quy chế làm việc của cấp ủy; thông tin trao đổi giữa các cơ quan được đảm bảo bí mật theo quy định của Đảng và pháp lệnh Bảo vệ bí mật của Nhà nước. Các cấp ủy cũng đã phối hợp với Đảng ủy Ngoài nước thẩm tra, xác minh, làm rõ các trường hợp phát triển Đảng có liên quan đến yếu tố nước ngoài đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho các cán bộ, đảng viên về ý thức giữ gìn bí mật. Đồng thời, xây dựng hệ thống các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, đặc biệt là việc tuyển chọn cán bộ ở các bộ phận trọng yếu, cơ mật; quy định trong giao dịch, tiếp xúc với người nước ngoài, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên công tác ở các lĩnh vực này tuân thủ các quy trình, chế độ bảo mật, giữ gìn bí mật Nhà nước.

Tuy nhiên, hoạt động của cơ quan, bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ ở các bộ, ban, ngành chưa có sự chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu, nắm tình hình giúp cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ Đảng, liên quan đến cán bộ, đảng viên. Thêm vào đó, lực lượng cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn… Bởi vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định, phổ biến, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp nhằm tăng cường hơn nữa công tác này trong thời gian tới là mục tiêu quan trọng.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục