Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: 5 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

(Taichinh) -

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nêu bật những nội dung trọng tâm về cụ thể hóa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng, từng bước đi vào chiều sâu trong các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 18/05/2015Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 18/05/2015

Theo đó, Đảng ủy Khối đã đề ra 5 việc chủ yếu sau để tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ:

Thứ nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy tổ chức rộng rãi hội thi thuyết trình “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” và hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” trong các cơ quan, đơn vị.

Trong hai năm 2012 và 2013, các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, tập trung tổ chức học tập và thực hiện các chuyên đề hằng năm, trong đó chú trọng việc liên hệ thực tiễn gắn với trách nhiệm công vụ của từng cá nhân.

Hướng dẫn cụ thể việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp chi bộ, theo đó, nhiều cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã xây dựng quy định cụ thể trong nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, liên hệ thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiều cấp ủy tổ chức cho đảng viên đăng ký việc làm cụ thể theo gương Bác, có sự góp ý, giám sát và đánh giá thường xuyên của chi bộ, giúp cho việc thực hiện Chỉ thị đạt những kết quả cụ thể, thiết thực ở cơ sở.

Thứ ba, tập trung xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã tiến hành xây dựng, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo hướng bám sát điều kiện thực hiện tế, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, hướng vào trọng tâm là đạo đức công vụ.

Đa số các đảng bộ, chi bộ đã xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Ở nhiều ban, bộ, ngành, cấp ủy ban hành chỉ thị, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Những quy định nêu trên đã có tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực về tác phong làm việc, thái độ ứng xử với quần chúng, nhất là của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, xuất hiên ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu vì công việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới tác phong công tác, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, vô cảm.

Thứ năm, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể và từng cá nhân.

Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm thường xuyên hằng ngày của cán bộ, công chức, với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, với cải cách hành chính, với việc thực hiện Điều lệ Đảng và các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục