Để làm tốt nhân sự cấp ủy

Quốc Thị

(Taichinh) -
(Tài chính) Đại hội Đảng các cấp sẽ diễn ra từ quý I đến quý IV/2015, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I/2016. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, do vậy, việc lựa chọn người có đủ phẩm chất và năng lực gánh vác trọng trách Đảng giao trong nhiệm kỳ tới là hết sức quan trọng.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, một trong những công việc quan trọng nhất cần triển khai hiện nay là công tác nhân sự cấp ủy. Bởi đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy Đảng có vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trước quần chúng, trước Đảng trong việc chọn người lãnh đạo kế tục, tránh chủ quan, hình thức và bè phái. Cần thực hiện đúng nguyên tắc và chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu trong Chỉ thị 36-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương, nhằm phát huy cao nhất tinh thần dân chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu cấp ủy mới; Tạo đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Trong quá trình lựa chọn nhân sự cấp ủy, cần đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn, đồng thời xử lý tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm ảnh hưởng chất lượng cấp ủy, từ đó nhằm tạo đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu này, trước hết cần thực hiện thật tốt khâu đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc giới thiệu nhân sự cấp ủy, xét duyệt nhân sự của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới và bầu cử cấp ủy tại đại hội. Đánh giá, nhận xét cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho nên phải tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, thể hiện trách nhiệm cao của tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và mỗi ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên đối với Đảng, với dân. Cần thực hiện việc “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ” như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự cũng như bầu cử cấp ủy tại đại hội, cần đặc biệt chú trọng tiêu chuẩn, đồng thời xử lý tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm ảnh hưởng chất lượng cấp ủy. Trong công tác nhân sự cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân từ việc đánh giá, nhận xét cán bộ, giới thiệu nhân sự, xét duyệt nhân sự và trong bầu cử cấp ủy. Cơ quan tham mưu về công tác nhân sự phải thật sự là tai, mắt của cấp ủy, là công bộc của dân, chủ động thu thập đầy đủ thông tin, có bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao trong việc đề xuất phương án nhân sự, tránh nể nang, né tránh, thù oán riêng tư, tất cả phải vì Đảng, vì dân.

Đảng viên được bầu đi dự đại hội là người có trách nhiệm thay mặt đảng viên xem xét, lựa chọn nhân tài cho tổ chức đảng phải thật sự có bản lĩnh, có trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng đánh giá thì mới biết việc, biết người, mới tham gia vào việc xét việc, đặt người chính xác.

Theo Đặc san TTCTĐ số 1 (10) - tháng 2/2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục