Đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại chi bộ

(Taichinh) -

Đây là nội dung quan chính tại buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học do Chi bộ Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức mới đây.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học về “Đổi mới phương thức học tập, quán  triệt nghị quyết của Đảng tại chi bộ”.Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học về “Đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại chi bộ”.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm làm rõ hơn sự cần thiết và mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại mỗi chi bộ đảng ở các cơ quan Trung ương, từ đó, đề ra các giải pháp hiệu quả để việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở mỗi chi bộ thực sự trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, hiệu quả của chi ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thực tiễn cho thấy, đổi mới phương thức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đang là một trong những đòi hỏi cần thiết của công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng, nhất là trong thời điểm toàn Đảng đang triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương – nơi tập trung các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước, điều này là hết sức cần thiết, khắc phục một bước tính hình thức, sự kém hiệu quả về thực chất trong cả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị Trung ương; tiết kiệm thời gian, chi phí vật chất. Bên cạnh đó, chi bộ chính là tế bào, hạt nhân của Đảng, muốn Đảng vững mạnh chi bộ phải thực sự tốt, mỗi cán bộ, đảng viên phải được thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ mà Đảng yêu cầu. Ở các cơ quan Trung ương, điều này đặc biệt quan trọng bởi vì bất kỳ một hoạt động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nào cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích của nhân dân toàn xã hội. Đảng viên ở đây không thấm nhuần tư tưởng của Đảng, không có nhận thức và hành động đúng đắn sẽ có tác hại rất lớn, ảnh hướng tới danh dự, uy tín của Đảng, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Do đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết phải được thực hiện ở mỗi chi bộ đảng. Việc đổi mới nội dung, phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cũng phải bắt đầu từ chi bộ.

Trên thực tế, công tác học tập, quán triệt nghị quyết nói chung trong Đảng bộ Khối, nói riêng tại mỗi chi bộ hiện nay thiếu sức thuyết phục, chưa tạo được sự lôi cuốn cần thiết; phương pháp, cách thực truyền đạt và tiếp nhận thông tin thiếu thực chất; việc học tập mang tư tưởng đối phó, lãng phí thời gian, chi phí vật chất. Do đó, việc đổi mới phương thực học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là yêu cầu có thể nói là cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, để đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cần chú trọng một số giải pháp:

Thứ nhất, toàn Đảng bộ phải tự đổi mới về nhận thức của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vì đây là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, điều này đã được Điều lệ Đảng quy định.

Thứ hai, thực hiện việc phân cấp rõ ràng trong cả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, nghiên cứu, quán triệt ở từng cấp.

Thứ ba, đổi mới cách thức tổ chức các lớp học, cách học với 3 nội dung chủ yếu: Qua việc tổ chức lớp; qua sinh hoạt chi bộ; qua tự nghiên cứu tài liệu (theo từng đối tượng, thành phần, nội dung cụ thể).

Thứ tư, đổi mới nội dung: Bên cạnh việc tự học, tự nghiên cứu cần truyền đạt, nhấn mạnh những nội dung cốt lõi; đảng viên thuộc lĩnh vực nào học tập, quán triệt sâu lĩnh vực đó.

Thứ năm, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, cơ chế hoạt động của báo cáo viên vì đây là “linh hồn” của lớp học.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục