Gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Hồng Sâm

(Taichinh) -
(Tài chính) “Trong những năm qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thành quả này là động lực quan trọng để Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo”, đồng chí Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước chia sẻ với Thông tin Công tác Đảng.

Quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Xin đồng chí chia sẻ vài nét về việc thực hiện nhiệm vụ này?

Đối với ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG) thì công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nắm vững yêu cầu này, Nghị quyết của Đảng bộ Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có định hướng ưu tiên, đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cho phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động DTNN.

Trong những năm qua, Đảng ủy DTNN luôn chỉ đạo gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và yêu cầu của Đảng ủy Bộ Tài chính vào hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao... Thông qua cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mỗi cán bộ; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và công tác bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Thành quả này chính là động lực quan trọng để Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN tiếp tục lãnh đạo đơn vị có những bước tiến mới trong những năm tới để cùng hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành DTQG.

Vậy còn về công tác xây dựng cơ chế chính sách mà Đảng bộ đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt trong thời gian qua thì sao thưa đồng chí?

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2011-2015 là xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách cho hoạt động DTNN, cho nên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng cục DTNN đã tập trung “nhân tài, vật lực” với quyết tâm xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách tạo ra khung pháp lý khá đồng bộ về quản lý DTNN và hoạt động của ngành, cụ thể:

Thứ nhất, tổng kết đánh giá thực tiễn hoạt động DTQG; xây dựng và trình Chính phủ, Quốc Hội ban hành Luật dự trữ quốc gia.

Thứ hai, tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển DTQG đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, để xây dựng Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Với nỗ lực trên, hệ thống pháp luật về DTQG từng bước bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý và là cơ sở quan trọng để hiện đại hóa hoạt động DTQG. Đây là thành tích đáng khích lệ, là điểm nhấn quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thưa đ/c, về công tác xây dựng đảng, có thể khẳng định rằng, Đảng bộ cơ quan Tổng cục đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nội bộ thống nhất, đoàn kết, ổn định. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về công tác này?

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy tập trung ngay từ khâu tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ để giữ vững ổn định trong đơn vị. Đồng thời, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 21/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 39-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay đến tất cả công chức, đảng viên trong cơ quan Tổng cục.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm, giáo dục cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TƯ ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đặc biệt, nghiên cứu, triển khai công văn số 295-KH/ ĐUTC ngày 17/11/2014 về Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong đảng bộ Bộ Tài chính, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo hướng dẫn của đảng ủy cấp trên...

Giai đoạn 2015- 2020 có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành mục tiêu Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020. Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã có giải pháp để tăng cường tiềm lực DTQG, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng DTQG trong quá trình phát triển của đất nước?

Trong giai đoạn tới, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện việc xây dựng thể chế, cơ chế chính sách pháp luật về hoạt động DTQG; Tăng cường tiềm lực DTQG, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng DTQG trong quá trình phát triển bền vững của đất nước; Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhập, xuất lương thực và vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn DTQG theo kế hoạch trung hạn được phê duyệt; Chú trọng và nâng cao công tác quản lý chất lượng hàng DTQG; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành góp phần đưa hoạt động DTQG ngày càng nề nếp, kỷ cương...

Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Đặc san TTCTĐ số 2 (11) - tháng 4/2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục