Mốc son mới trên tiến trình phát triển đất nước

(Taichinh) -

Thành công của Đại hội XII của Đảng đang làm nức lòng đồng bào và chiến sỹ cả nước, trào dâng niềm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Những quyết sách của Đại hội XII đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn Đảng đối với sự phát triển và phồn vinh của đất nước.

Các tham luận tại Đại hội được thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện được tâm và tầm của đại biểu trước các vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách không những có giá trị định hướng trong một nhiệm kỳ mà là từ kinh nghiệm 30 năm đổi mới, Đại hội XII đã khẳng định phương hướng, mục tiêu trong thời kỳ mới, phát triển nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết quả này đã củng cố thêm niềm tin và hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định sự đoàn kết, nhất trí và đồng lòng trong Đảng là rất cao. Đại hội đã lựa chọn được những cán bộ có đức, có tài với lực lượng lãnh đạo trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và giàu tinh thần cống hiến, đồng thời vẫn đảm bảo tính kế thừa, sự bền vững trong Đảng.

Đây là những cán bộ lãnh đạo thực sự có năng lực đã được tôi luyện qua hoạt động thực tiễn, đầy nhiệt huyết để lãnh đạo đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Sự kiện đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Trung ương tín nhiệm tiếp tục bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là niềm vui của toàn Đảng, toàn dân.

Tin tưởng và kỳ vọng đồng chí Tổng Bí thư cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ hoàn thành tốt trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước; đồng thời, có những quyết sách đúng đắn nhằm giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế thông qua con đường hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục