Thành tích hoạt động nổi bật của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015:

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

PV.

(Taichinh) - Tiếp tục loạt bài chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến khai mạc trong tháng 7/2015, Tapchitaichinh.vn điểm lại những kết quả và thành tích hoạt động nổi bật của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015. Nguồn tư liệu của bài viết được tổng hợp từ các báo cáo và tư liệu của Đảng ủy Bộ Tài chính.
Đảng ủy Bộ Tài chính chú trọng công tác phổ biến, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Nguồn: internetĐảng ủy Bộ Tài chính chú trọng công tác phổ biến, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Nguồn: internet

Nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và phong cách, lề lối làm việc

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc sát với thực tiễn công tác, gắn kết công tác chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan đơn vị với công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị; điều hành công việc theo nghị quyết, chương trình kế hoạch, theo sự phân công phân nhiệm rõ ràng, bảo đảm tiến độ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, trước hết là của bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; trong đó, lấy chi bộ làm nền tảng để thực hiện, hướng tới mục tiêu nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, lấy “xây” làm chính; nắm diễn biến tư tưởng đi đôi với quản lý cán bộ, đảng viên, giải quyết tốt các vấn đề dư luận quan tâm và chủ động, kịp thời định hướng thông tin trong Đảng bộ.

Đảng ủy Bộ, cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác có tính chất then chốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh thực hiện phê bình, tự phê bình trong cán bộ đảng viên, ban hành các nghị quyết về “Tăng cường quản lý cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính“; Nghị quyết về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên Tài chính“, nghị quyết về “Đổi mới và tăng cường công tác dân vận“... làm cơ sở để các cấp ủy Đảng, các đảng bộ, chi bộ thực hiện.

Đảng ủy Bộ đã triển khai thực hiện Quy chế nêu gương trong Đảng bộ Bộ Tài chính, đến từng cán bộ, đảng viên, xác định rõ bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp và mỗi cán bộ đảng viên phải có trách nhiệm học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu trong tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức tác phong lối sống, trách nhiệm trong công tác, quan hệ với nhân dân, gương mẫu thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ ở cơ sở... để quần chúng, người dưới quyền noi theo. Qua đó phát huy vai trò tích cực tự giác đi đầu của cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng lên, công tác phòng chống suy thoái về chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống được tăng cường

Công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy Bộ, cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy bộ đã tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của bí thư, cấp ủy các cấp, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh của cán bộ đảng viên ngay từ chi bộ, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan đơn vị trên cơ sở ba mục tiêu: Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ đảng viên, người lao động tin tưởng phấn khởi yên tâm công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

- Đảng ủy Bộ đã triển khai tích cực việc học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; các văn bản Nghị quyết Trung ương lần thứ 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ( Khóa XI); các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, mỗi hội nghị với gần 1000 cán bộ, đảng viên tham dự tỷ lệ đạt gần 90% cán bộ đảng viên tham dự. Đảng ủy Bộ và các tổ chức Đảng trực thuộc cũng đã duy trì định kỳ tổ chức các hội nghị phổ biến thời sự tình hình kinh tế xã hội đất nước, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc... cho cán bộ, đảng viên.

- Định kỳ, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập Ngành... các cấp ủy Đảng tổ chức sinh hoạt, ôn lại truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, yêu ngành, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Các đảng ủy trực thuộc chủ động tuyên truyền về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động theo định hướng của cấp ủy cấp trên để nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và quần chúng đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

- Đảng ủy Bộ Tài chính đã quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên; Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/ NQ-ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Chỉ thị số 05- CT/ ĐUK ngày 7/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên.

- Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Tạp chí Tài chính biên tập và phát hành tài liệu Thông tin công tác Đảng, xuất bản 02 tháng/ kỳ tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cập nhật thường xuyên thông tin công tác Đảng của Đảng bộ trên chuyên mục "Đảng bộ Bộ Tài chính" tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và một số báo chuyên ngành: Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Báo Hải quan, Tạp chí Thuế… Các tin, bài, văn bản hướng dẫn đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và Ngành phục vụ tốt cho công tác xây dựng đảng của Đảng bộ.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục