công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước

Vì một nền báo chí chiến đấu và nhân văn

Điện Biên: Tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong thời gian tới

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và kế hoạch công tác theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chủ động nắm bắt, phản ánh về tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, những vấn đề mới, phức tạp, bức xúc của nhân dân xung quanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đời sống nhân dân cũng như những vấn đề, sự kiện nổi bật trong nước, trong khu vực và trên thế giới, để kịp thời đưa ra các giải pháp, định hướng tuyên truyền phù hợp.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan lần thứ III.

Qua các buổi giao ban, sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên được cung cấp những thông tin chính thống về tình hình thời sự, chính trị và những chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Những đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ cơ quan, các đảng bộ bộ phận, chi bộ đã thực sự phát huy được sức mạnh đoàn kết và quyết tâm của cán bộ, đảng viên cơ quan, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, khẳng định được vai trò tiên phong trên mặt trận công tác tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy luôn chủ động việc kiện toàn cấp ủy các cấp. Đảng bộ luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nhằm nâng cao tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Xác định rõ chi bộ là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tinh thần tự giác, trách nhiệm, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, tăng cường sự đoàn kết xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với ưu thế là cơ quan trực tiếp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên giáo của Đảng, chính vì thế công tác tuyên truyền trong Đảng bộ luôn được quan tâm, chú trọng và không ngừng đổi mới, với phương châm mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan là một cán bộ tuyên truyền, là một báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Do vậy, công tác tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống trong cơ quan luôn đạt hiệu quả cao, thiết thực và luôn được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá là một Đảng bộ có nhiều cách làm sáng tạo, năng động trong công tác tuyên truyền và hình thức tuyên truyền…

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Bí thư về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Nghị quyết số 01 của Đảng ủy cơ quan về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương”. Chú trọng chất lượng công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ…

PV.

Có thể bạn quan tâm