Nhiều chuyển biến sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK

(Taichinh) -

Đánh giá 4 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề được bảo đảm, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tiếp tục được mở rộng, vai trò của chi ủy và bí thư chi bộ được khẳng định…

oàn cảnh Hội thảo “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.oàn cảnh Hội thảo “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, phục vụ việc xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Đánh giá 4 năm thực hiện Nghị quyết, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề được bảo đảm, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tiếp tục được mở rộng, vai trò của chi ủy và bí thư chi bộ được khẳng định…

Tuy nhiên, sự chuyển biến chưa thực sự đồng đều, vững chắc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít chi bộ chưa cao, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa được chú trọng…

Để khắc phục hạn chế, yếu kém nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII quyết định xây dựng và ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Nội dung Nghị quyết có tính chất rộng hơn, bao trùm và toàn diện hơn, không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà phải nâng cao chất lượng toàn diện của mỗi chi bộ đảng trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần này đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đó là: (i) nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cấp ủy các cấp về yêu cầu nâng cao chất lượng chi bộ; (ii) nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; (iii) Tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, mở rộng dân chủ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng;

(iv) Thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; (v) xây dựng đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ thực sự tiêu biểu, đoàn kết, trí tuệ, có năng lực lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị; (vi) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; (vii) nâng cao vai trò của các đoàn thể; (viii) tiếp tục đổi mới việc đánh giá cấp ủy, chi bộ, đảng viên.

Với quan điểm: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh sẽ quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên là yếu tố quan trọng, góp phân nâng cao chất lượng nhiệm vụ chính trị.

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và từng đảng viên, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng; là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Phát biểu góp ý tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận 3 vấn đề cốt lõi trong nâng cao chất lượng chi bộ, đó là:

i) Xây dựng chi bộ cần phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó, chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu.

ii) Có cơ chế thực sự hiệu quả trong việc phối hợp giữa chi ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, làm sao để tiếng nói cấp ủy với thủ trưởng có sự đồng nhất.

iii) Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, chú trọng nhiệm vụ phân công trách nhiệm cấp ủy viên, đảng viên; thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề, lựa chọn các nội dung phù hợp và phân công cấp ủy viên, đảng viên chuẩn bị các nội dung sinh hoạt; mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của chi bộ…

Kết luận Hội thảo, TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” nhằm cụ thể hóa một trong 4 trọng tâm, đột phá được Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định.

Kết quả của Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, là một trong những cơ sở pháp lý, ý kiến tham chiếu để Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, mục đích cuối cùng là chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự được nâng lên, góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục