Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2015

Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

(Taichinh) -
(Tài chính) Trải qua năm 2014 với nhiều khó khăn, thử thách, toàn thể Đảng bộ Bộ Tài chính đã nêu cao tinh thần nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng Đảng. Đây là tiền đề để Đảng bộ bước vào năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011-2015 với khí thế mới, thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014

Năm 2014, mặc dù điều kiện kinh- tế xã hội trong nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo phối hợp điều hành kiên quyết, sát sao của Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, ngành Tài chính đã thu được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực được giao cũng như công tác xây dựng Đảng.

Nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là công tác điều hành thu - chi ngân sách nhà nước (NSNN) quyết liệt, hiệu quả với tổng thu NSNN đạt 109,6% so với dự toán; chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo theo đúng dự toán được giao. Các cân đối tài chính lớn của đất nước được giữ vững; những nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, tăng cường quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng được thực hiện ngày càng chủ động và tích cực hơn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính; đặc biệt là các thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế đạt được điểm sáng lớn khi đã rà soát, hệ thống hoá 645 thủ tục hành chính (thuế nội địa: 421 thủ tục; thuế hải quan: 224 thủ tục); đã rút ngắn 54% số giờ nộp thuế (giảm 290 giờ từ 537 giờ xuống còn 247 giờ; ngoài ra, Luật sửa đổi một số điều của 5 Luật thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, đã giảm thêm được 80 giờ).

Với lĩnh vực hải quan, việc triển khai cơ chế 1 cửa quốc gia cắt giảm được khoảng 10%-20% chi phí và 30% thời gian thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu; triển khai hệ thống thông quan tự động đã rút ngắn thời gian thông quan đối với luồng xanh từ 3 phút xuống còn 3 giây và giảm được hơn 7 giờ từ khi đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng nhập khẩu...).

Trong năm qua, toàn Ngành đã triển khai 67.814 cuộc thanh tra, kiểm tra trong nhiều lĩnh vực, qua đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý tăng thu ngân sách trên 16,5 nghìn tỷ đồng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong năm 2014, Đảng bộ Bộ Tài chính đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, phổ biến, quán triệt và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu học tập đạt 98,6%, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) không ngừng được đẩy mạnh.

Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, đảng viên ý thức chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần kỷ luật, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển Đảng theo hướng chất lượng thực sự. Trong năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 271 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 173 đồng chí; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 30 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đã tích cực, kịp thời quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Quyết định thành lập các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tổ chức và Phục vụ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng uỷ Bộ và các cấp ủy Đảng luôn coi trọng và triển khai bằng các kế hoạch thường xuyên và đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề hằng quý, năm; Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra đã tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thi hành Điều lệ Đảng tại 19 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Bộ về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính”; việc xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các chi bộ tích cực, chủ động kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm...

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về " Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới", cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể thực hiện tốt Kế hoạch "Năm dân vận 2014", tích cực phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các phong trào thi đua yêu nước. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động rèn luyện đạo đức, phẩm chất, tác phong theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

Năm 2015 là năm đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, là năm cuối của nhiệm kỳ 2011 - 2015, đồng thời cả nước thực hiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong điều kiện kinh tế - xã hội có những thuận lợi và khó khăn đan xen, đòi hỏi cán bộ, đảng viên ngành Tài chính phải cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác, đồng thời, mỗi tổ chức Đảng cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiếp thu và nắm vững chủ trương của Đảng, Nhà nước để cùng với các cấp lãnh đạo đưa ra những giải pháp phù hợp, lãnh đạo ngành Tài chính ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 70 năm. Một số giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng năm 2015 của Đảng bộ, đó là:

Năm 2014, Đảng bộ Bộ Tài chính đã kết nạp 271 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 173 đồng chí; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 30 đồng chí, tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí. 2014 là năm kết nạp được nhiều đảng viên mới có chất lượng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Thứ nhất, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và mỗi cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu thu, chi NSNN năm 2015. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2015; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; phấn đấu 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm cũng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra vào đầu năm sau.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính theo quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối. Tham gia giám sát thường xuyên các tổ chức Đảng và dự sinh hoạt chi bộ định kỳ của một số tổ chức cơ sở Đảng để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ tại cơ sở; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng.

Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, uốn nắn kịp thời, đảm bảo việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Đảng có tính thống nhất, thường xuyên, liên tục; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên. Tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước có nội dung thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hướng mạnh vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đoàn kết và đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua.

Với thành công và những kinh nghiệm bổ ích về thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng Đảng của năm 2014, toàn thể Đảng bộ Bộ Tài chính bước vào năm 2015 với quyết tâm và khí thế mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản: 100% các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% tổ chức đảng tổ chức Đại hội đúng quy định và tiến độ; 100% chi bộ có ít nhất 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề. Phấn đấu bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 500 quần chúng ưu tú; kết nạp cho 150 đảng viên mới. Phấn đấu 85% đến 90% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó từ 15% đến 20% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu).

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1-2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục