Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đinh Đức Xương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính

(Taichinh) -
(Tài chính) Ngay từ những ngày đầu năm 2015, đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII do Đảng ủy Bộ Tài chính phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của các đảng bộ, chi bộ.

Đợt thi đua đặc biệt và ý nghĩa

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011- 2015, tạo tiền đề để cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Đồng thời, đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2015); 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 70 năm thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2015). Đặc biệt, 2015 cũng là năm cả nước sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I/2016.

Để thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 347-KH/ĐUTC, ngày 30/12/2014 về việc phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với các nội dung cụ thể:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực thi đua hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về tài chính- ngân sách nhà nước được giao trong năm 2015. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, kiểm soát lạm phát, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phấn đấu hoàn thành xây dựng các đề án, văn bản chính sách pháp luật theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị; giảm chi phí, thời gian, số lần thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ hai, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và “trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết số 25/NQ-TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới hiện nay”.

Thứ ba, các cấp ủy Đảng chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Thứ tư, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng đợt thi đua gắn với các hoạt động tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển của Ngành và Đảng bộ. Hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng Đảng năm 2015. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Thông qua Kế hoạch phát động đợt thi đua nói trên, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ yêu cầu các cấp ủy Đảng chỉ đạo quyết liệt việc phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn gắn với xây dựng Đảng, nhằm giúp toàn ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu cụ thể trong đợt thi đua đó là:

Trong năm 2015, toàn ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách; Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước được Quốc hội, Chính phủ giao nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Một là, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015; Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước được Quốc hội, Chính phủ giao; 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Hai là, 100% tổ chức Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực; 100% tổ chức Đảng, đảng viên không vi phạm điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm.

Ba là, phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chấp hành đúng qui định, chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bốn là, 100% tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính tham gia đăng ký đợt thi đua và phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đạt thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Với việc thời gian đợt thi đua ý nghĩa này bắt đầu từ tháng 01/2015 đến kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đây chắc chắn sẽ là đợt thi đua cao điểm được triển khai rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Những ngày này, tinh thần của đợt thi đua nói trên đều đã được các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt trong kỳ sinh hoạt thường kỳ tháng 1/2015. Một số Đảng bộ lớn như ngành Thuế, ngành Hải quan, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức lễ phát động riêng, gắn với lễ ký kết giao ước thi đua của mỗi cơ quan, đơn vị. Tin tưởng rằng, những thành công trong công tác điều hành tài chính – ngân sách, các chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước ấn tượng, các cân đối lớn của nền kinh tế hiệu quả và an toàn do ngành Tài chính thực hiện trong năm 2015 sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho đợt thi đua ý nghĩa và quan trọng này.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1-2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục