Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Lê Văn Hoan - Bí thư Chi bộ Công ty Xổ số Điện toán

(Taichinh) -
(Tài chính) Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Công ty, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách của một đơn vị mới, Công ty Xổ số Điện toán đang từng bước kiện toàn về nhân lực, xây dựng văn hóa công ty và điều kiện vật chất; ổn định và đi vào nền nếp theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động. Đây cũng là nền tảng cơ bản để Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.
Bước kiện toàn về nội lực

Trong năm 2014, cấp ủy Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC); kiện toàn cơ cấu tổ chức chính quyền cũng như tổ chức Đảng và các đoàn thể. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2014, có tính quyết định đến “vận mệnh” của đơn vị trong những năm tiếp theo. Nhờ vậy, công tác đàm phán hợp đồng đã được triển khai thực hiện đạt các kết quả đề ra, hiện đang trong quá trình xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, để tiếp tục đàm phán với đối tác nhằm hoàn thiện hợp đồng và xây dựng dự án đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Song song với việc lựa chọn đối tác và tổ chức đàm phán hợp đồng BCC, công tác chuẩn bị kinh doanh cũng được Chi bộ, Chi ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cụ thể là, ngoài việc chủ động tham gia ý kiến với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính xây dựng các chính sách chế độ hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, thì Công ty còn hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ về quản trị và các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị phát hành Xổ số điện toán.

Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty Kiểm toán Deloitte) xây dựng và triển khai áp dụng thử nghiệm mô hình quản trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, nhằm định dạng hóa các loại hình rủi ro từ đó đưa ra các biện pháp hạn chế các rủi ro có thể xẩy ra; Hoàn thành việc xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu chuyên nghiệp và triển khai thành công công tác truyền thông hình ảnh Vietlott trên các kênh truyền hình SCTV, VTC và hệ thống trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng…khu vực thành phố Hà Nội…; Tổ chức khảo sát thị trường, đánh giá trị trường xổ số trên toàn quốc, trên cơ sở đó lựa chọn thị trường trọng điểm để triển khai phát hành xổ số điện toán trong giai đoạn I (2 năm đầu của dự án).

Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cũng được đơn vị chú trọng tiến hành thường xuyên và bằng nhiều phương pháp: Qua các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ và trực tiếp trao đổi trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên, quần chúng; thông qua cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ định kỳ, các tài liệu sinh hoạt nội bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đặc biệt, chủ động lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và người lao động; tích cực phòng chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác, góp phần để động viên đảng viên, người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên được chú trọng để các tổ chức đoàn thể phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ của mình. Chi bộ đã chỉ đạo Công đoàn triển khai chương trình “8 giờ làm việc hiệu quả” thông qua việc các cán bộ nhân viên ghi chép và đánh giá nhật ký làm việc hàng ngày, chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức phong trào tiên phong triển khai xây dựng văn hóa Công ty…    

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ đã xây dựng chủ đề “học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; xác định trọng tâm, trọng điểm là tu dưỡng đạo đức theo tinh thần “Cần, kiệm, liêm, chính, chi công vô tư”…

Trong năm 2015, Chi bộ Công ty Xổ số Điện toán phấn đấu tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Bồi dưỡng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng ủy Bộ xét kết nạp Đảng cho ít nhất 02 quần chúng ưu tú.

Tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính, năm 2015, Chi bộ Công ty Xổ số điện toán quyết tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung tối đa nguồn lực phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành công tác đàm phán hợp đồng BCC, đảm bảo đúng pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và của đối tác; Tiếp tục lãnh đạo công tác chuẩn bị về nhân lực, điều kiện vật chất và củng cố hệ thống các văn bản quản lý nội bộ cho hoạt động kinh doanh xổ số điện toán; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác tổ chức, cán bộ. Triển khai thực hiện đề án tổ chức bộ máy, cơ chế tiền lương phù hợp với hoạt động của Công ty khi đi vào kinh doanh theo đúng nội dung được Bộ phê duyệt.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đảm bảo 100% đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện có hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện Quyết định 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đàng viên, nhất là đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong Công ty.

Thứ ba, Triển khai thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng; Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết với hình thức tổ chức phù hợp; Xây dựng lề lối làm việc chuyên nghiệp, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động…

Thứ tư, đẩy mạnh việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác dân vận; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận phù hợp với tình hình mới; Phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp nhằm tạo khối đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

Thứ năm, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; kịp thời phê bình, góp ý, trao đổi những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống của đảng viên, nhất là vấn đề tiêu cực, nhũng nhiễu, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm .... nhằm quản lý tốt đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống góp phần từng bước xây dựng văn hóa Công ty phát triển bền vững.

Theo Đặc san TTCTĐ tháng 2/2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục