Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 4 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 4 (mở rộng).

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương:

Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 19/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 4 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: 5 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng đất nước như Bác hằng mong

Thông qua kế hoạch khởi tố chống tham nhũng năm 2016

Thực hiện nguyên tắc Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho biết: 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả thiết thực.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thực hiện nghiêm túc; xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết những vấn đề mới phát sinh…

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" và 3 năm thực hiện Kế hoạch số 62-KH/ĐUK về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", các đảng bộ trực thuộc đều đánh giá Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã lựa chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách về việc nâng cao chất lượng chi bộ hiện nay để ban hành Nghị quyết phù hợp với yêu cầu thực tiễn;

Kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết, cần tập trung nhất của các đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010- 2015…

Ghi nhận những kết quả trên, các đại biểu cho rằng, trong quá trình thực hiện còn tồn tại một số hạn chế như: Việc nắm thông tin, tư tưởng và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa kịp thời; việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra ở một số đảng bộ trực thuộc còn chậm, nội dung chưa đầy đủ…

Do đó, Hội nghị xác định, thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy Đảng chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Các cơ quan trong Khối cũng cần chủ động tham mưu tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc, tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp...

Có thể bạn quan tâm