Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng

(Taichinh) -

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội...là những nội dung trọng tâm được đánh giá tại Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ban hành ngày 31/3/2016.

Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân, nhất là ở cơ sở.Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm tốt chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường và phối hợp tốt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho hội viên và thế hệ trẻ.

Các thế hệ cựu chiến binh đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; chăm lo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; nhiều mô hình, phong trào, hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau của cựu chiến binh có sức lan toả tích cực trong cộng đồng, xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Hội ngày càng được đổi mới, có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh Việt Nam vẫn còn có những hạn chế. Hoạt động hội một số nơi chưa thực sự đổi mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội chưa thực sự phát huy hiệu quả. Một bộ phận hội viên còn khó khăn trong cuộc sống; còn có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức. Một số phong trào do hội phát động thực hiện chưa đồng đều và bền vững.

Năm 2017 là năm diễn ra đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội cựu chiến binh Việt Nam và toàn thể hội viên cựu chiến binh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, nhiều thời cơ đồng thời đan xen không ít khó khăn, thách thức; xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Trước tình hình đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh và hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân, nhất là ở cơ sở.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục