Tích cực chuẩn bị và tổ chức đúng quy trình đại hội các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Đinh Đức Xương -Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính

(Taichinh) -
(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 3/5/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã vào cuộc triển khai với tinh thần nghiêm túc, đúng quy định.
Theo báo cáo của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã và đang được tiến hành chủ động, bài bản, đúng quy trình, quy định theo các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và Đảng uỷ Bộ Tài chính; chất lượng, tiến độ tổ chức các Đảng bộ điểm và các chi bộ trực thuộc cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Đảng bộ Bộ Tài chính là một trong những Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan TW triển khai sớm và nghiêm túc việc quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ đã ban hành và tích cực triển khai Kế hoạch số 295-KH/ĐUTC ngày 17/11/2014 về Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã kịp thời ban hành văn bản Hướng dẫn số 296-HD/ĐUTC ngày 17/11/2014 về công tác nhân sự cấp ủy đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, Kế hoạch tuyên truyền và chuẩn bị tổ chức đại hội… tới các cấp ủy trực thuộc. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thành lập 03 Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với đó, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ cũng nghiêm túc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các cấp; thực hiện việc kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ…

Tính đến thời điểm hiện nay, nhìn chung, đại hội của 20 chi bộ trực thuộc và đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo nguyên tắc, trình tự theo quy định. Không khí các đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Công tác nhân sự cấp ủy cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Cấp ủy viên trúng cử theo đề án nhân sự, danh sách đề cử do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy cơ bản đạt 1/3. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt yêu cầu. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy viên được nâng lên.

Về công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội 13 chi bộ và đảng bộ bộ phận và đảng bộ cấp cơ sở đang được các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, khẩn trương theo đúng kế hoạch 295-KH/ĐUTC của Đảng uỷ Bộ Tài chính. Tất cả các đảng bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị các nội dung của đại hội cấp mình; đa số các đơn vị đã hoàn thành dự thảo văn kiện; hoàn thành đề án nhân sự đại biểu dự đại hội, phân bổ đại biểu, thẩm định tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015- 2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo sát sao, bài bản, đúng quy trình. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính đã được hoàn thiện lần 2 để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Công tác cán bộ cũng được triển khai đúng yêu cầu, đã tiến hành nghiêm túc việc rà soát, đánh giá kết quả công tác, mức độ tín nhiệm, thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ quản lý; chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và xây dựng đề án nhân sự theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn còn những hạn chế. Đó là tiến độ tổ chức đại hội chi bộ ở một số đơn vị còn chậm. Báo cáo chính trị của một số chi bộ chưa sâu sắc, chưa có tính thuyết phục cao, đồng thời, đưa ra những giải pháp mạnh dạn, đột phá nhằm giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tính đến ngày 13/4/2015, toàn Đảng bộ Bộ Tài chính đã có 20/20 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (đạt 100%) hoàn thành việc tổ chức đại hội; tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương; các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ yêu cầu trước mắt, các cấp ủy tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức đại hội, qua đó nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Các tiểu ban tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 cần rà soát kỹ các công việc cần triển khai, phân công rõ người chịu trách nhiệm; khẩn trương hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 2 để tổ chức các hội nghị thảo luận, góp ý.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cấp mình, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị một cách quyết liệt, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo Đặc san TTCTĐ số 2 (11) - tháng 4/2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục