Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015

Trương Hùng Long - Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính

(Taichinh) -
(Tài chính) Trong không khí khẩn trương và phấn khởi của những ngày chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", trong với tinh thần cao từ mỗi cán bộ, đảng viên đến các cơ sở đảng…

 

Vào cuộc với tinh thần cao

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập trung giải quyết. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong năm 2015 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, mà còn tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; đây cũng là năm chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Với tinh thần đó, Đảng uỷ Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc đã xác định, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao cho trong năm 2015.

Theo đó, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 14/2/2015 Đảng uỷ Bộ đã ban hành Hướng dẫn số 38-HD/ĐUTC, với các nội dung nổi bật: Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hướng dẫn cũng yêu cầu, cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện sống "trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2015 và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam.

Nêu cao tính trung thực, trách nhiệm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực và trách nhiệm là giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; là nhiệm vụ của tất cả mọi người dân Việt Nam. Thấm thía được ý nghĩa đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tài chính luôn đề cao học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "trung thực", "trách nhiệm" không chỉ trong cuộc sống mà còn gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để làm được điều này, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính đều ý thức rằng, cần xây dựng lối sống trung thực, trước hết là trung thực với chính mình, với gia đình, người thân, để trung thực với bạn bè, đồng chí, tổ chức và Nhân dân...

Tăng cường gắn bó với Nhân dân

Cùng với cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cả nước, trách nhiệm gắn bó với nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức ngành Tài chính là để phục vụ nhân dân, huy động sức mạnh trong nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Nội dung gắn bó với nhân dân hiện nay trong Đảng bộ Bộ Tài chính bao gồm nhiều mặt, từ việc xây dựng chủ trương, đường lối, hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện. Có thể nêu một số điểm chính là: Luôn luôn xuất phát từ lợi ích của đại đa số nhân dân để xây dựng chính sách; Gần dân, luôn quan tâm đến đời sống thực tiễn của nhân dân, để nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, yêu cầu của dân sinh, dân trí... để cùng dân giải quyết. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội - văn hóa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế tác hại của lợi ích nhóm, chống tham nhũng có hiệu quả. Xử lý kiên quyết, kịp thời những hành động tham ô, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân, nhất là ở cơ sở hiện nay...

Tiếp tục củng cố khối đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng bộ Bộ Tài chính xác định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nhằm góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện cần thiết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa nói chung và xây dựng ngành Tài chính ngày càng phát triển bền vững nói riêng.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng, công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng được đặc biệt chú trọng thực hiện tại Đảng bộ Bộ Tài chính. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân; Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Trong Báo cáo chính trị trình đại hội các cấp Đảng bộ Bộ Tài chính đã nêu rõ phải gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, qua đó để phát huy vai trò và gắn trực tiếp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung tiến hành đại hội.

Trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức thật tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trước đại hội cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của cơ quan, đơn vị. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng về các văn kiện dự thảo trình đại hội các cấp.

Từng chi bộ, định kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo: 6 tháng và hằng năm; có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ và Đảng uỷ Khối các cơ quan TW để kịp thời tổng hợp và chỉ đạo.

Theo Đặc san TTCTĐ số 2 (11) - tháng 4/2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục