Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Taichinh) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại phiên bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chiều 20/4.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chiều 20/4.Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chiều 20/4.

Diễn ra trong hai ngày 19-20/4 tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng được tổ chức với quy mô lớn và sự có mặt đông đủ của gần 1.400 đại biểu, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt của các địa phương, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong 2 ngày, Hội nghị đã được nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu chuyên đề: Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020”.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong quá trình triển khai, cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức; Khuyến khích phương pháp nêu vấn đề, gợi mở để người nghe chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm vững, hiểu sâu nội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội; Sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại để mở rộng số lượng người được nghe truyền đạt. Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động vừa bám sát Nghị quyết, vừa phù hợp điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa. Sau Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng theo đúng quy định tại Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường dung lượng, thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng, khẩn trương cập nhật, bổ sung hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể và xây dựng các chương trình, các đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục