Vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

(Taichinh) - Đất nước bước vào năm mới 2016 mở đầu bằng một sự kiện chính trị trọng đại: Thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Niềm vui mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng đang rộn ràng và lan tỏa khắp nơi nơi…
Đại hội lần thứ XII đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa "của dân, do dân, vì dân". Nguồn: internetĐại hội lần thứ XII đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa "của dân, do dân, vì dân". Nguồn: internet

Đại hội lần thứ XII của Đảng với những thời cơ, vận hội và thách thức đan xen, mở ra một trang mới trong xây dựng và củng cố lòng tin, bảo đảm cho đất nước phát triển ổn định, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hàng triệu tấm lòng thể hiện niềm tin son sắt vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII - một trang mới của lòng tin giữa Đảng với dân; giữa Việt Nam với bè bạn quốc tế.

Đại hội lần thứ XII đã thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa "của dân, do dân, vì dân". Chắc chắn tinh thần Đại hội sẽ sớm lan tỏa, củng cố niềm tin và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, vững chí hội nhập quốc tế thành công.

Thành công của Đại hội XII là sự kết tinh trí tuệ của một Đảng với 86 năm bản lĩnh kiên cường, dày dạn kinh nghiệm, trong thách thức, khó khăn, bao giờ cũng biết mở lối ra.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 86 năm qua với 12 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đêm đen nô lệ, lầm than, lớp lớp người Việt Nam đã vững bước trên con đường cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, mở ra kỷ nguyên mới hội nhập và phát triển.

Đảng xứng đáng là biểu tượng của thành công của trí tuệ và văn hóa Việt Nam. Thực tiễn 86 năm truyền thống vinh quang của Đảng trở thành niềm tự hào của người cộng sản và người dân Việt Nam, cơ sở vững chắc để người dân tin Đảng, Đảng tin dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh của ý Đảng lòng dân.

Đảng ta đã viết nên những trang vàng lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh, tô thắm truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ mỗi trái tim, chúng ta tự hào về Đảng. Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam!

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao gian nan thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của sự nghiệp đổi mới có hiệu quả và đúng hướng. Ngày nay, để thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", Đảng ta càng phải thường xuyên được củng cố, đổi mới, ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Kỷ niệm 86 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta tự hào về những "trang lịch sử bằng Vàng" của Đảng, tự hào về những đóng góp to lớn của Đảng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tự hào về những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong suốt 86 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Càng tự hào về Đảng, về Bác Hồ, chúng ta càng tin tưởng vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tin tưởng vào tài năng, trí tuệ và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng!

Phía trước, tương lai và con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta đang rộng mở. Vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của cách mạng, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh./.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục