VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xây dựng tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương ngày càng tinh gọn

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên.

Xây dựng tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương ngày càng tinh gọn

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Hội nghị Trung ương thảo luận và quyết định những vấn đề cơ bản và hệ trọng

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước

Vì một nền báo chí chiến đấu và nhân văn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương 6 tháng vừa qua.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: cần phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước hết trong Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương;

Xây dựng tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương theo hướng ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Ban thật sự trong sáng, gương mẫu, nhất là người đứng đầu.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban cần nắm chắc, hiểu sâu Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng; nhận thức rõ tình hình thế giới, khu vực và trong nước cũng như nhiệm vụ của Ban, của từng cục, vụ, đơn vị; nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương và nắm chắc thực tiễn cơ sở để tham mưu đúng, trúng, kịp thời.

Cán bộ Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng đột phá, sáng tạo, xây dựng tầm nhìn chiến lược, lâu dài và hành động quyết liệt, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và phát huy vai trò nòng cốt của các chi ủy, chi bộ, tính tiền phong gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cũng được thực hiện toàn diện, có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Đảng ủy đã quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp. Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Đến nay, đã có 19/19 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước sau Đại hội XII của Đảng, sau bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; tham mưu, hướng dẫn việc phân công, bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Đảng ủy phối hợp tốt với Lãnh đạo Ban trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và chăm sóc sức khỏe cán bộ...

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí đảng viên.

PV.

Có thể bạn quan tâm