VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xây dựng và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch 03-KH/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021 vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 25/7/2016.

Hải quan Bình Dương: Điểm sáng trong cải cách hiện đại hóa

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: 5 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Điện Biên: Tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong thời gian tới

DATC cùng các đơn vị tổ chức Dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu di tích lịch sử K9

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Bí thư Trung ương yêu:

Cần xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tuỳ theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân;

Chống bệnh thành tích, hình thức; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và các ban cán sự đảng bộ, ngành rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM