VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bà Rịa - Vũng Tàu kiên quyết không để nợ thuế vượt 5%

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HH.

Bà Rịa - Vũng Tàu kiên quyết không để nợ thuế vượt 5%

Sáng 12/9, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nợ thuế 8 tháng đầu năm, triển khai giải pháp quản lý nợ thuế các tháng cuối năm 2016. Hội nghị đã thống nhất không để nợ thuế vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Thuế và hải quan phối hợp cưỡng chế nợ thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục “bêu tên” 184 doanh nghiệp nợ thuế

Tăng thu 8,2 nghìn tỷ đồng từ thanh, kiểm tra trong 8 tháng

Thu 23.500 tỷ đồng từ nợ thuế năm 2015

Tổng rà soát nợ thuế khó có khả năng thu hồi

Hội nghị tập trung phân tích đánh giá kết quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, các vấn đề liên quan đến tiền thuế nợ đất phi nông nghiệp, công tác quản lý đất của 8 tháng đầu năm 2016. Từ đó đề ra các giải pháp các tháng cuối năm 2016 đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Báo cáo của Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế cho biết, ngay từ đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cục thuế đã xây dựng chỉ tiêu và giao nhiệm vụ thu nợ cụ thể bằng văn bản đến từng đội thuế, giao kế hoạch thu nợ cho từng cán bộ công chức, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đôn đốc thu nợ kịp thời, giảm nợ cũ, không để phát sinh nợ mới.

Kết quả tính đến 31/8/2016, tổng nợ của toàn cục thuế là 1.309 tỷ đồng, giảm hơn 45 tỷ đồng so với nợ thuế thời điểm 31/12/2015 (1.355 tỷ đồng).

Tại hội nghị, các đơn vị tham gia đã thảo luận sôi nổi về những khó khăn trong công tác đôn đốc, cưỡng chế thu nợ thuế, thống nhất đưa ra những ý kiến để kiến nghị Tổng cục Thuế sửa đổi quy trình quản lý, cũng như tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong công tác cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Trên cơ sở tổng hợp những khó khăn tồn tại trong thời gian vừa qua, lãnh đạo cục thuế đã triển khai các giải pháp cụ thể cho từng đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nợ, công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và công tác quản lý các khoản thu khác.

Theo đó, phấn đấu tổng số nợ 31/12/2016 không vượt quá 5% so tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016; thu trên 90% tổng số thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp qua thanh tra, kiểm tra năm 2016.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM