VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chấn chỉnh công tác quản lý khai thuế

Số lượt xử phạt vi phạm hành chính còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời so với số lượt vi phạm phải xử phạt. Ảnh TL.

Chấn chỉnh công tác quản lý khai thuế

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương chấn chỉnh công tác quản lý khai thuế, hạn chế tình trạng số lượt xử phạt vi phạm hành chính còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời so với số lượt vi phạm phải xử phạt.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về thuế, hải quan cho doanh nghiệp

Xử lý nợ đọng các khoản thuế cần quyết liệt hơn

Cục Quản lý nhà vạch chiêu thổi giá đất nền của giới đầu cơ

Siết chặt giao dịch, chuyển nhượng đất trái phép tại các “Đặc khu“

Xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật công vụ

Kỷ luật nhiều công chức Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ, Hải Phòng

Cần sớm hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Xử lý dứt điểm vi phạm giới hạn về sở hữu cổ phiếu ngân hàng

Chấn chỉnh tình trạng phá rừng, khai thác cát, sỏi trái phép

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và những chuyển biến trong cải cách hành chính

Theo Tổng cục Thuế, sau khi yêu cầu các cục thuế tăng cường công tác quản lý kê khai thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê khai thuế, đến nay về cơ bản các cơ quan Thuế đã thực hiện theo quy định. Số lượt xử phạt, số tiền xử phạt so với số lượt người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế năm 2017 đã cao hơn năm 2016. 

Tuy nhiên, qua số liệu thống kê chưa đầy đủ tại báo cáo 31/QTr-KK năm 2016,2017 của các cục thuế trên hệ thống TMS cho thấy số lượt xử phạt vi phạm hành chính còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời so với số lượt vi phạm phải xử phạt. Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do một số cơ quan Thuế chưa chủ động, chưa thực sự quyết liệt áp dụng các biện pháp để thực hiện xử phạt vi phạm đối với người nộp thuế chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế, thời gian thực hiện quy trình xử phạt người nộp thuế còn kéo dài, chưa đôn đốc người nộp thuế ký biên bản vi phạm kịp thời… dẫn đến số lượt chậm nộp, không nộp nhưng chưa thực hiện xử phạt còn nhiều.

Trước tình trạng này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các cục thuế chỉ đạo các phòng/Chi cục khẩn trương lập danh sách hồ sơ khai thuế chậm nộp đã hết thời hiệu xử phạt nhưng chưa thực hiện các biện pháp xử phạt người nộp thuế. Đồng thời phải phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định rõ trách nhiệm của bộ phận, cán bộ được phân công thực hiện xử phạt. từ đó có biện pháp chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với hồ sơ khai thuế chậm nộp/không nộp còn thời hiệu xử phạt, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải lập danh sách và khẩn trương triển khai các công việc theo quy định để thực hiện xử phạt vi phạm đối với người nộp thuế. 

Bên cạnh đó, các cục thuế cũng phải lập danh sách hồ sơ khai thuế không nộp nhưng cơ quan Thuế chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đối với người nộp thuế; danh sách hồ sơ khai thuế chậm nộp/không nộp của người nộp thuế đã bỏ địa chỉ kinh doanh, ngường hoạt động để theo dõi riêng các trường hợp vi phạm nhưng cơ quan Thuế không thực hiện các biện pháp đôn đốc xử phạt.

Tổng cục Thuế cũng thông tin, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng TMS để phản ánh đầy đủ, chính xác số lượt hồ sơ khai thuế chậm nộp, không nộp. Đồng thời sẽ thống kê đầy đủ số lượt đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức cảnh cáo hoặc trong trường hợp cơ quan Thuế ban hành một quyết định xử phạt cho nhiều lượt hồ sơ khai thuế chậm nộp thuộc nhiều kỳ khác nhau.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM