VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Chi cục Thuế Hồng Lĩnh: Tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung và triển khai chính sách thuế mới năm 2013

(Tài chính) Ngày 01/8/2013, Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung và triển khai chính sách thuế mới năm 2013 cho cán bộ công chức thuế và đội ngũ Giám đốc và kế toán Doanh nghiệp.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, cán bộ công chức làm công tác Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế, Thanh tra thuế, Kiểm tra thuế, Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế,...  và 195 Giám đốc và kế toán của 146 Doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Hội nghị đã được các đồng chí giảng viên kiêm chức truyền đạt các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế; Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Hội nghị cũng đã cấp phát 195 tờ rơi Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam và 146 văn bản, tài liệu cho các doanh nghiệp. Trong quá trình học, các học viên đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu và thảo luận rất sôi nổi.

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục đã yêu cầu cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn phải tích cực, chủ động nghiên cứu chính sách Thuế mới làm tiền đề để triển khai công tác tuyên truyền chính sách Thuế mới đến người nộp thuế. Đề nghị các các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 và thực hiện tốt các cam kết về cải cách thủ tục hành chính Thuế, quy trình ISO 9001:2008. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2013.

Tiếp theo, ngày 05/8, Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh tổ chức cho 43 cán bộ công chức, viên chức tiếp tục học tập nội dung 4 chuyên đề: Học tập quy định những tiêu chuẩn cần xây và những điều cần chống; Những nội sung cơ bản về quy định văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế; 10 điều kỷ luật công chức, viên chức ngành Thuế và Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM