ngân sách như các địa phương khác trong tỉnh, do cơ cấu nguồn thu nhỏ lẻ. Hàng năm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ công chức ngành thuế Tiên Phước phải nỗ lực rất nhiều, từ khai thác đến quản lý và đôn đốc thu nộp ngân sách."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Chi cục Thuế huyện Tiên Phước: Bắt đầu nhiệm vụ năm ngân sách mới

Là huyện trung du của tỉnh Quảng Nam, Tiên Phước không có nhiều lợi thế trong huy động ngân sách như các địa phương khác trong tỉnh, do cơ cấu nguồn thu nhỏ lẻ. Hàng năm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ công chức ngành thuế Tiên Phước phải nỗ lực rất nhiều, từ khai thác đến quản lý và đôn đốc thu nộp ngân sách.

Bước vào nhiệm vụ năm 2012, trước những biến động của kinh tế cả nước, dù là huyện, nhưng Tiên Phước cũng phải đón nhận những tác động của sự suy giảm. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện những doanh nghiệp (DN) có lượng hàng hóa tồn kho lớn, một số đơn vị lâm vào trình trạng sản xuất cầm chừng, thậm chí ngừng hoạt động. Các gói giải pháp hỗ trợ về thuế một mặt đem lại cơ hội cho  DN phục hồi sản xuất kinh doanh, mặt khác cũng tác động không nhỏ đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn.
 
Trước thực tế đó, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chủ trương hỗ trợ cho DN, Chi cục Thuế Tiên Phước đã khẩn trương xây dựng nhiều giải pháp, nhằm tìm kiếm các nguồn thu, bù đắp vào phần hụt do yếu tố khách quan. Trước khó khăn chung, Chi cục Thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thuế qua các kênh thông tin đại chúng, để DN, người nộp thuế cùng chia sẻ khó khăn. Từng tổ, đội thuế xây dựng biện pháp quản lý thu phù hợp với từng điều kiện của DN, hộ kinh doanh trên địa bàn, theo phương châm thu đủ và đúng, khai thác mọi nguồn thu đặc biệt từ hoạt động xây dựng cơ bản.
 
Ngoài ra, Chi cục Thuế Tiên Phước còn chú trọng quản lý thuế các hộ kinh doanh mới thành lập, các khoản thu phát sinh liên quan đến đất đai và phối hợp với ban quản lý các dự án, Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách, khấu trừ thuế giá trị gia tăng trước khi giải ngân vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, xác định việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách cũng là giúp ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn nươc rút. Chính vì vậy, ngoài việc thực hiện nghiêm các công đoạn thu hồi nợ đọng thuế, Chi cục Thuế còn đẩy mạnh thực hiện các quy trình cải cách thủ tục hành chính trong các khâu tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đảm bảo nhanh chóng, chính xác theo quy định; triển khai và hoàn thiện các ứng dụng tin học trong quản lý thuế, đặc biệt là các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế liên quan đến việc khai thuế, quyết toán thuế... nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho người nộp thuế.
 
Nhờ thực thi những giải pháp đồng bộ với tinh thần cao nhất, đến 10/12/2012, tổng thu vào ngân sách trên địa bàn Tiên Phước đạt 12,25 tỷ đồng, bằng 156,9 % dự toán. Trong đó, thu quốc doanh thu đạt 4,84 tỷ đồng, bằng 118,1% dự toán. Có 5/5 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán năm là thuế công thương nghiệp, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, thuế Thu nhập cá nhân, thu phí và lệ phí.

Kết quả này không chỉ đưa Tiên Phước về đích trước ngày 31/12 mà còn là động lực để đơn vị tự tin bước vào năm triển khai nhiệm vụ mới. Theo đó, để chuẩn bị cho nhiệm vụ của năm 2013, toàn Chi cục Thuế đang tập trung tuyên truyền các chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung, điều tra doanh thu phục vụ lập bộ thuế môn bài và ổn định thuế năm 2013.

Theo Tạp chí Thuế

Có thể bạn quan tâm