VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
  Chi tài trợ cho giáo dục có được trừ khi tính thuế?

Ảnh minh họa: Nguồn: internet

Chi tài trợ cho giáo dục có được trừ khi tính thuế?

Trường của bà Nguyễn Thanh Diệu (TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị sự nghiệp công lập, có thành lập trung tâm. Trung tâm có mã số thuế, tài khoản và con dấu riêng.

Hướng dẫn xử lý chi phí quảng cáo trên Facebook, Google

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho xăng E5 là hợp lý

Áp dụng hoá đơn điện tử: Kinh nghiệm từ các nước

Chính sách tài chính đặc thù cho phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu hơn 2.698 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra

Vừa qua, trung tâm tài trợ cho trường thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động (có hồ sơ tài trợ).

Bà Diệu hỏi, khoản chi tài trợ nêu trên trung tâm có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cùa Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Theo đó:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.22. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại Tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại Tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)...”.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM