VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm dư thừa

Phế liệu, phế phẩm chuyển tiêu thụ nội địa thì trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán. Ảnh: Thu Trang

Chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm dư thừa

Phế liệu phế phẩm thu được trong quá trình gia công nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dung.

Đòn bẩy để trở thành “quốc gia số”

Thuế tài sản nên đánh thuế lũy tiến để đảm bảo công bằng

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính sách thuế thuốc lá đóng góp 50% mức giảm tỷ lệ hút thuốc tại Việt Nam

Ngành Thuế Ninh Bình tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp

Mới đây, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được văn bản nêu vướng mắc của Công ty TNHH Intops Việt Nam về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm dư thừa.

Đề cập tới giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Thuế xuất nhập khẩu hướng dẫn, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 40 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính:

“Đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế hoặc đã được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.

"Trong đó, trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và thông tư của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Cũng theo Cục Thuế xuất nhập khẩu, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính:

“Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với phế liệu phế phẩm thu được trong quá trình gia công nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.


Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm