Cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước

(Taichinh) - Trước vướng mắc về thu nộp ngân sách nhà nước các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2016 của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn rõ ràng.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế cho biết, từ 11/4/2016, thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, cách thức nộp cổ tức, lợi nhuận được chia có thay đổi, các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của công ty TNHH một thành viên độc lập do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần được nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước (NSNN), không nộp qua Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Tổng cục Thuế đề nghị SCIC thông báo cho các đơn vị liên quan biết để thực hiện đúng quy định.

Trường hợp các khoản lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia phải nộp vào NSNN nhưng doanh nghiệp đã nộp về SCIC hoặc khoản lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia phải nộp về SCIC nhưng doanh nghiệp chưa nộp, để đảm bảo các khoản thu này được nộp vào NSNN kịp thời.

Theo Tổng cục Thuế, đối với các khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần doanh nghiệp đã nộp về Quỹ nhưng SCIC chưa xác định được thời điểm ban hành nghị quyết chia cổ tức, thì đề nghị SCIC đối chiếu với doanh nghiệp để xác định:

Khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo nghị quyết hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị ban hành từ năm 2015 trở về trước.

Khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo nghị quyết hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị trong năm 2016 (trong đó, của doanh nghiệp do trung ương quản lý; của doanh nghiệp do địa phương quản lý).

Căn cứ vào số liệu về các khoản cổ tức được chia đã xác định nêu trên, SCIC nộp toàn bộ khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước doanh nghiệp đã nộp vào Quỹ vào tài khoản thu NSNN tại sở giao dịch kho bạc nhà nước trung ương và cung cấp số liệu về khoản cổ tức được chia theo nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước và cổ tức của doanh nghiệp  trung ương theo nghị quyết ban hành từ năm 2016 của doanh nghiệp địa phương để kho bạc nhà nước trung ương phối hợp với kho bạc nhà nước địa phương điều tiết 100% cho NSNN địa phương từng địa bàn theo đúng quy định.

Đối với khoản lợi nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập niên độ từ năm 2015 trở về trước và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước phải nộp về quỹ nhưng doanh nghiệp chưa nộp, Tổng cục Thuế đề nghị SCIC rà soát phân lại các khoản thu để xác định:

Cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần theo nghị quyết ban hành từ năm 2015 trở về trước.

Lợi nhuận còn lại của  công ty TNHH một thành viên độc lập do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ niên độ từ năm 2015 trở về trước.

Trên cơ sở số liệu đã rà soát, phân loại trên, SCIC phối hợp với Tổng cục Thuế và cục thuế địa phương đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp nộp trực tiếp vào tại khoản thu NSNN.

Đối với các khoản loại nhuận còn lại của công ty TNHH một thành viên độc lập từ năm 2015 trở về trước doanh nghiệp đã nộp về quỹ thuộc nguồn thu của NSNN địa phương, nhưng một số địa phương chưa cung cấp số tài khoản để SCIC nộp vào thì  SCIC có văn bản đề nghị cung cấp số tài khoản để SCIC thực hiện nộp số lợi nhuận còn lại vào NSNN địa phương.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục