VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế - Bưu điện tỉnh Bình Thuận: Ký kết Hợp đồng Ủy nhiệm thu thuế

Lễ ký kết

Cục Thuế - Bưu điện tỉnh Bình Thuận: Ký kết Hợp đồng Ủy nhiệm thu thuế

Cục Thuế và Bưu điện tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ Ký kết Hợp đồng Ủy nhiệm thu thuế. Tham dự có lãnh đạo, các trưởng phòng chức năng của Cục thuế và Bưu điện tỉnh, các Chi Cục trưởng - Chi Cục thuế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ngành Thuế: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách

Chống thất thu thuế ở Hà Nội: Chính quyền phường 'vào cuộc'

Thêm 11 tỉnh thí điểm ủy nhiệm thu theo phương pháp khoán

Tạo thuận lợi nhất cho 'những người đồng hành'

Mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân từ quý III/2016

Hà Nội: Cấp mã số thuế doanh nghiệp chỉ trong nửa ngày

Hà Nội thí điểm ủy nhiệm thu thuế khoán với hộ kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, chủ trương của Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế về việc triển khai Đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Cục thuế Bình Thuận là một trong 11 tỉnh thực hiện thí điểm Ký kết phối hợp ủy nhiệm thu thuế với ngành Bưu Điện tỉnh thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh…

Đối với Cục thuế tỉnh có trách nhiệm thông báo công khai danh sách cá nhân nộp thuế, phát hành thông báo nộp thuế, cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về dữ liệu nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho bên được ủy nhiệm về chính sách thuế liên quan đến hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và các quy trình thu thuế.

Tổ chức tuyên truyền, vận động người nộp thuế (NNT) thực hiện nộp thuế qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu là Bưu điện tỉnh, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về mã số thuế, họ tên người nộp thuế, mục lục ngân sách, số thuế phải thu của từng NNT cho Bưu điện tỉnh.

Đối với Bưu điện tỉnh: Có trách nhiệm: Tổ chức thu, nộp thuế và phát hành chứng từ thu thuế cho người nộp thuế khi thu thuế. Nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế và các khoản thu khác, phối hợp với Cục thuế tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến đến người nộp thuế về việc cơ quan thuế Ủy nhiệm thu thuế. Tuân thủ đúng chế độ quản lý, sử dụng, quyết toán, phiếu thu tiền thuế và các Điều khoản thỏa thuận trong Hợp đồng với đơn vị ủy nhiệm thu.

Theo kế hoạch, sau khi đã ký kết ủy nhiệm thu, trước mắt sẽ áp dụng thí điểm hình thức nhân viên Bưu điện thu thuế các cá nhân kinh doanh trên địa bàn Tp. Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Qúy. Theo đó, Cục thuế và Bưu điện tỉnh ký kết Hợp đồng nguyên tắc, các Chi Cục thuế ở 3 địa bàn được triển khai ủy nhiệm thu thuế sẽ ký kết Hợp đồng ủy nhiệm thu với ngành Bưu Điện.

Dự kiến sau 3 tháng thực hiện, hai ngành Thuế và Bưu điện sẽ tổ chức cuộc họp bàn rút kinh nghiệm… Tại buổi Lễ, Chi Cục trưởng của 3 Chi Cục thuế Tp. Phan Thiết, thị xã La Gi và huyện Phú Qúy thực hiện thí điểm, đã ký kết Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn với Bưu Điện Bình Thuận. Nếu hoạt động ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện đạt yêu cầu sẽ được triển khai nhân rộng đồng loạt trên địa bàn tỉnh. Theo cách làm này sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giãn hóa, tạo thuận lợi tốt nhất cho NNT.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết Hợp đồng Ủy nhiệm thu, Cục trưởng Cục thuế và Giám đốc Bưu điện tỉnh đều nêu lên những ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán qua Bưu điện và khẳng định sẽ chỉ đạo các phòng chức năng và các Chi Cục thuế, Bưu điện ở 3 địa bàn phối hợp triển khai tốt hợp đồng ủy nhiệm thu thuế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra theo tinh thần của Nghị quyết số 91 của Chính phủ.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện UNT thuế qua Bưu điện đã cho thấy đây là điều kiện phát triển dịch vụ thu, nộp ngân sách nhà nước văn minh, hiện đại thời hội nhập để từng bước tiến đến việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM