VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cục thuế Cần Thơ đẩy mạnh công tác thu nợ thuế năm 2012

Xác định công tác thu nợ thuế là một trong những công tác trọng tâm góp phần tích cực cho nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012 của ngành thuế TP.Cần Thơ. Đồng thời Cục Thuế TP.Cần Thơ đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27/12/2011 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2012, nên ngay từ đầu năm 2012 Cục Thuế đã ban hành công văn số 63/CT-QLN ngày 16/01/2012 về việc đẩy mạnh công tác xử lý nợ thuế.

Nhìn chung, qua 5 tháng đầu năm 2012 tuy có phần chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi nợ thuế nhưng kết quả thu còn thấp và đặc biệt là vẫn chưa tác động mạnh đến người nộp thuế, mặc dù ngành thuế Cần Thơ đã áp dụng nhiều biện pháp theo quy trình quản lý nợ thuế của Tổng cục Thuế để thu hồi các khoản thuế còn nợ.

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012, công tác thu hồi nợ thuế không những được quan tâm, tăng cường nhiều hơn nữa và tiến hành đồng bộ của các bộ phận trong ngành thuế mà cần được sự hỗ trợ một cách tích cực của các ban ngành đoàn thể của toàn thành phố, có như vậy thì công tác thu nợ thuế cho những tháng còn lại của năm 2012 mới đạt được kết quả khả quan. Trước tình hình nhiệm vụ thu ngân sách cho năm 2012 có nhiều yếu tố tác động khó khăn, Cục Thuế TP Cần Thơ tham mưu TT.UBND thành phố thực hiện giải pháp cấp thiết để đẩy mạnh hơn nữa trong công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế và đã được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố bằng công văn số: 1563/UBND-KT ngày 20/4/2012 về việc thành lập Đoàn công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế trên địa bàn thành phố. Thành phần của Đoàn công tác này gồm Lãnh đạo của các Sở, Ngành như : Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố, Chi Cục Quản lý thị trường…  Với nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế là: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thanh tra, tổ chức thực hiện công tác thu, thu hồi nợ đọng, lập biên bản và buộc cam kết nộp thuế đối với các đơn vị nợ thuế kéo dài; riêng đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chậm nộp kéo dài nợ thuế … thì chuyển đến cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan Pháp luật xử lý theo thẩm quyền quy định. Trường hợp, đơn vị nợ thuế đã cam kết nhiều lần vẫn chưa thực hiện nộp thuế và nợ thuế kéo dài nhiều năm thì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng biện pháp tạm thời rút Giấy phép kinh doanh và thu hồi mã số thuế cho đến khi đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời công bố công khai các hình thức xử lý trên báo, đài theo quy định hiện hành.

Quán triệt sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, với chức năng nhiệm vụ của từng cấp ngành địa phương. Trong tháng 05/2012 vừa qua Cục Thuế Cần Thơ  và các Chi cục Thuế quận, huyện đã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp tiến hành thành lập Đoàn công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế và đã triển khai thực hiện toàn thành phố. Đi vào hoạt động từ giữa tháng 05/2012, theo đánh giá bước đầu của Đoàn công tác thành phố qua làm việc với 8 đơn vị nợ thuế lớn cho thấy đã có những tác động tích cực trong công tác thu hồi nợ thuế; tuy các đơn vị đưa ra nhiều lý do yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến nguồn tài chính của doanh nghiệp nên thời gian qua đã chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn; nhưng nhìn chung doanh nghiệp đều có động thái một cách tích cực là thực hiện cam kết nộp thuế cụ thể trong thời gian tới. Theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Đoàn công tác thành phố, thì trong tháng 06/2012 sẽ tiến hành mời 30 doanh nghiệp – ngoài quốc doanh  có số nợ thuế lớn đến tại Cục Thuế thành phố để làm việc về tình hình nợ thuế của đơn vị và buộc phải cam kết nộp thuế cụ thể; đồng thời Đoàn công tác sẽ áp dụng các biện pháp để thu hồi các khoản nợ thuế trên tinh thần chỉ thị của UBND thành phố, đảm bảo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và đúng thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Đoàn công tác thành phố sẽ cùng với các bộ phận chuyên môn và chức năng của Cục thuế TP.Cần Thơ tiến hành thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực chống thất thu thuế trong thời gian tới một cách hiệu quả cao nhất.

Với sự hoạt động liên tục, đồng bộ và xử lý cương quyết của Đoàn công tác chống thất thu và thu hồi nợ thuế của thành phố từ nay đến cuối năm 2012, chúng ta tin tưởng rằng kết quả đạt được trong thời gian tới sẽ rất khả quan, góp phần quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm thu vụ ngân sách năm 2012.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM