VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục Thuế Hà Nội ước tính sẽ hoàn thành dự toán thu năm 2016

Cục thuế đã tổ chức rất nhiều cuộc đối thoại, tọa đàm với các hiệp hội DN nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN.

Cục Thuế Hà Nội ước tính sẽ hoàn thành dự toán thu năm 2016

Tin từ Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 2016 ước thực hiện được 157.745,6 tỷ đồng, đạt 102,1% dự toán, tăng 17,8% so với thực hiện năm 2015. Tổng thu nội địa trừ dầu ước thực hiện 155.445,6 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán, tăng 19,5% so với thực hiện năm 2015.

Ngành Thuế thu ngân sách đạt 753.434 tỷ đồng

Ngành Thuế thu ngân sách 10 tháng đạt gần 85% dự toán

Thu ngân sách tăng gần 2 lần so với giai đoạn trước

Cục Thuế TP. Hà Nội vào cuộc triển khai nhiệm vụ năm 2016

Cục Thuế Hà Nội: Tích cực triển khai Luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế

Tổng thu 11 tháng đã đạt 90,6% dự toán

11 tháng, tổng thu do cơ quan thuế quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) (chưa kể thu từ cổ tức, lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước trung ương) thực hiện 139.841 tỷ đồng, đạt 90,6% so dự toán, tăng 14% (so với cùng kỳ 2015). Trong đó số điều tiết NSNN địa phương hưởng là 74.175 tỷ đồng, đạt 105,8% so dự toán.

Một số khu vực, khoản thu đạt khá như: Khu vực ngoài quốc doanh thực hiện được 25.632 tỷ, đạt 103,8% dự toán, tăng 22%. Các khoản thu từ đất: Tiền sử dụng đất thực hiện 22.932 tỷ, đạt 176,4% dự toán, tăng 114,6%; tiền thuê đất thực hiện 4.298 tỷ đồng, đạt 126,4% dự toán, tăng 45,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện 359 tỷ đồng, đạt 105,5% dự toán, tăng 17,8%.

Một số khoản thu khác có kết quả đạt khá: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCN) thực hiện 13.392 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán, tăng 15,8%; lệ phí trước bạ thực hiện 5.683 tỷ đồng, đạt 94,7% dự toán, tăng 18,2%; thu lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương thực hiện 261,7 tỷ, đạt 201,3% dự toán, tăng 51,7%.

Cục Thuế Hà Nội cũng phân tích nguyên nhân một số khoản thu còn khó khăn, trong 11 tháng đầu năm. Trong đó, thu từ dầu thô thực hiện 1.873 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán, bằng 53,8% so cùng kỳ. Khu vực DNNN trung ương thực hiện 34.477 tỷ đồng, mới đạt 71,8% dự toán, tăng 7,4%. Khu vực DNNN địa phương thực hiện 1.897 tỷ đồng, mới đạt 77,4% so dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn FDI thực hiện 17.429 tỷ đồng, mới đạt 79,8% so dự toán, tăng 7% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng giá dầu thế giới giảm đã ảnh hưởng đến khoản thu từ khí thiên nhiên (dự toán được giao 2.200 tỷ đồng, 11 tháng thực hiện 226 tỷ đồng). Nếu loại trừ khoản thu này thì 11 tháng khu vực FDI đạt 87,5% dự toán, tăng 12%.

Thu phí lệ phí thực hiện 4.325 tỷ đồng, đạt 72,1% dự toán, tăng 5,9%. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng khoản thu phí lãnh sự Bộ Ngoại giao (Dự toán 1.100 tỷ đồng, 11 tháng mới thực hiện được 309 tỷ đồng), đây là khoản thu không do cơ quan thuế quản lý thu.

Hỗ trợ và chống thất thu thuế

Trong năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tăng cường đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp, các hiệp hội để nắm bắt các khó khăn vướng mắc, tiếp thu các ý kiến đóng góp để kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, các rào cản ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế (NNT).

11 tháng đầu năm 2016, cục thuế đã phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện 149 buổi phát sóng truyền hình, 1.469 tin bài, 12.098 buổi phát thanh tuyên truyền về công tác thuế; tổ chức 106 lớp tập huấn miễn phí chính sách thuế cho 18.415 người nộp thuế (NNT) trên địa bàn và cán bộ công chức thuế.

Cục đã tổ chức 42 buổi đối thoại, toạ đàm với 7.209 DN; đã hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế cho 32.724 lượt NNT; hỗ trợ qua điện thoại cho 30.917 NNT; hướng dẫn, trả lời chính sách thuế bằng văn bản cho 2.065 trường hợp.

Cục đã hoàn thành 1.071 cuộc thanh tra, đạt 90,8% kế hoạch. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt 968 tỷ, đạt 43,8% chỉ tiêu tăng thu được giao; giảm khấu trừ 141 tỷ đồng; giảm lỗ 4.047 tỷ đồng; 207 đơn vị nợ đọng sau thanh tra với số tiền là 277 tỷ đồng (trong đó đã chuyển 17 hồ sơ với số tiền nợ là 83,6 tỷ đồng sang bộ phận quản lý nợ).

Các đơn vị thuế trên toàn địa bàn thành phố đã thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Kết quả cụ thể: Lũy kế đến 30/11/2016, các đơn vị đã ban hành 25.693 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 10.838 DN nợ thuế với số tiền thuế nợ 8.988 tỷ; bằng 264% so với cùng kỳ năm trước và bằng 221% so với kết quả cưỡng chế lũy kế năm 2015. Kết quả thu được 1.381 tỷ đồng.

Lũy kế đến 30/11/2016, đã ban hành quyết định cưỡng chế nợ bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 3.548 DN, số tiền nợ 6.419 tỷ đồng. Tăng 7,4 lần so với cùng kỳ năm trước và bằng 6,5 lần so với kết quả cưỡng chế lũy kế năm 2015. Kết quả thu được: 654,5tỷ đồng.

Cục thuế đã đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang web của cơ quan thuế danh sách đơn vị nợ thuế 13 đợt với 1.703 đơn vị với số nợ 4.390.638 triệu đồng. Kết quả đến ngày 31/10/2016 đã có 697/1.703 đơn vị nộp tiền thuế và NSNN, tổng số thu hơn 385 tỷ đồng.


Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm