VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Cục Thuế Long An: Thu ngân sách 2 tháng đạt 19,4% dự toán

Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế. Ảnh: Thanh Tuyền

Cục Thuế Long An: Thu ngân sách 2 tháng đạt 19,4% dự toán

Báo cáo tại tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thu ngân sách, Cục trưởng Cục Thuế Long An, ông Cao Văn Tạo cho biết, ước thu đến cuối tháng 2/2018 do đơn vị thực hiện đạt 19,4% dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngành Thuế Hòa Bình thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính

Năm 2017, ngành Thuế thu ngân sách vượt 3,4% dự toán

Để hoàn thành dự toán, mỗi ngày phải thu gần 1.000 tỷ đồng

Cục Thuế Hưng Yên thu ngân sách vượt 10,9% dự toán

Ngành Tài chính đã đạt kết quả toàn diện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Đạt được số thu quan trọng nêu trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 2 tháng đầu năm, ông Tạo cho biết.

Ông Tạo cho biết thêm, năm 2018, Cục Thuế Long An được giao thu nội địa đạt 10.925 tỷ đồng, tăng 15,6% so với dự toán năm 2017. Xác định công tác thu năm 2018 vẫn còn khó khăn, do vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Long An đã chỉ đạo các Chi cục Thuế, các phòng chức năng thuộc Cục Thuế cần phải thường xuyên phân tích, đánh giá công tác thu, có chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách.

Để công tác thu ngân sách đạt tiến độ được giao trong thời gian tới ông Tạo cho biết, Cục Thuế Long An đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính gắn với văn minh công sở; thực hiện cơ chế một cửa liên thông; khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử; giải quyết kịp thời quyền lợi của người nộp thuế... trên đây là những yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm tạo cho doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua những khó khăn và tự giác thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo một cách chủ động, tích cực; triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bao quát công tác quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc để khai thác tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp thực hiện để khai thác hết các nguồn thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, nợ đọng thuế, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2018.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng phần mềm quản lý thuế tập trung (TMS) ở tất cả các khâu, các đơn vị trong toàn đơn vị, điện tử hóa công tác kê khai kế toán thuế, nộp thuế, hoàn thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo môi trường pháp lý và điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt pháp luật thuế, coi đây là biện pháp hữu hiệu tác động mạnh mẽ đến công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM