Cục thuế Thái Bình: Nhanh chóng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ

(Taichinh) -

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức đặt ra trong năm 2015, Cục Thuế Thái Bình đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Kết thúc năm, Cục Thuế Tỉnh đạt 136,9% dự toán Bộ Tài chính giao. Đây là điều kiện quan trọng để Cục thuế Thái Bình vững tin bước vào năm 2016 thực hiện thu ngân sách nhà nước tăng 36,6% so với dự toán năm 2015 được Bộ Tài chính giao…

Ông Trần Văn Tùng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Bình phát động thi đua hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2016Ông Trần Văn Tùng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Bình phát động thi đua hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2016

Thắng lợi trong năm 2015

Năm 2015, đánh dấu sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên ngành Thuế đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần tạo nguồn thu giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, năm 2015, ngành Thuế đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thu NSNN. Cùng với việc số thuế phát sinh của một số doanh nghiệp nhỏ và vừa có chiều hướng giảm so với cùng kỳ, một số đơn vị trọng điểm và dự án lớn có số nộp ngân sách giảm sút so với năm 2014.

Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách thuế mới thay đổi cũng làm giảm nguồn thu thuế khoảng 150 tỷ đồng. Với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, ngành Thuế đã tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã chủ động tham mưu với UBND Tỉnh chỉ đạo công tác thu thuế trên địa bàn, triển khai đồng bộ các quy trình quản lý thu để khai thác tốt các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn.

Ngành Thuế Tỉnh cũng triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách thuế mới bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn quy trình nộp thuế điện tử, đối thoại doanh nghiệp, tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế. Công tác cải cách hành chính thuế cũng được toàn ngành chú trọng thực hiện.

Năm 2015, Cục Thuế đã triển khai đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Tổng cục Thuế về cắt giảm các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 4.633 đơn vị thực hiện kê khai thuế qua mạng và 1.098 đơn vị thực hiện nộp thuế điện tử.

Ngoài ra, ngành Thuế còn tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Năm 2015, ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 558 doanh nghiệp, trong đó thanh tra 62 doanh nghiệp và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 496 doanh nghiệp. Sau thanh tra, kiểm tra, tổng số tiền thuế đã nộp vào NSNN 24,27 tỷ đồng.

Bằng việc triển khai có hiệu quả các giải pháp thu NSNN, kết thúc năm 2015, toàn ngành đã về đích với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng thu ngân sách toàn ngành ước đạt 4.200 tỷ đồng, đạt 136,9% dự toán Bộ Tài chính, bằng 100,5% so với cùng kỳ năm 2014. Nếu trừ tiền sử dụng đất và trừ thu khác, số thu từ thuế và phí ước đạt 2.931,095 tỷ đồng, đạt 122,9% dự toán Bộ Tài chính, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014 (vượt ngưỡng 10% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao).

Nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ khá và tăng cao so với cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (tổng thu 250 tỷ đồng, đạt 128,2% dự toán Bộ Tài chính, tăng 29,8% so với năm 2014); Thuế thu nhập cá nhân (tổng thu 131 tỷ đồng, đạt 131% dự toán Bộ Tài chính, tăng 31,8% so với năm 2014); Tiền sử dụng đất (tổng thu 1.094 tỷ đồng, đạt 168,3% dự toán Bộ Tài chính); Thuế bảo vệ môi trường (tổng thu 615 tỷ đồng, đạt 279,5% dự toán Bộ Tài chính, tăng 133,5% so với năm 2014); Tiền thuê đất (tổng thu 100 tỷ đồng, đạt 166,7% dự toán Bộ Tài chính, tăng 26,8% so với năm 2014); Lệ phí trước bạ (tổng thu 170 tỷ đồng, đạt 166,7% dự toán Bộ Tài chính, tăng 36,4% so với năm 2014).

Vững vàng cho 2016

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2016, ngành Thuế tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN do Bộ Tài chính giao. Theo đó, năm 2016, Cục Thuế được Bộ Tài chính giao dự toán 4.193 tỷ đồng, tăng 36,6% so với dự toán năm 2015. Trừ tiền sử dụng đất và thu khác, dự toán thuế và phí 3.289 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng so với số thực hiện năm 2015.

Ðể đạt được mục tiêu đó, ngay từ những ngày đầu năm, ngành Thuế đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo ông Trần Văn Tùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Năm 2016, Cục Thuế Tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế tuy đã có phục hồi nhưng còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, dự án lớn chuẩn bị hoàn thành nên thuế nhà thầu phát sinh giảm nhiều so với năm 2015.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách thuế mới của Nhà nước như: không cho phép kê khai nộp thay thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ lẻ; giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, mở rộng đối tượng ưu đãi miễn giảm thuế… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ những khó khăn đó, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán được giao, khai thác tốt các nguồn thu, tích cực đôn đốc người nộp thuế nộp sát số phát sinh. Riêng thuế môn bài phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng 1/2016.

Cùng với đó, Cục thuế Tỉnh cũng phát động sâu rộng các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất; bảo đảm tiến độ thu từng tháng, từng quý trên cơ sở đó hoàn thành chỉ tiêu thu cả năm.

Song song với việc chỉ đạo các đơn vị khai thác tốt các nguồn thu, ngành Thuế còn chú trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp quản lý khai thác các nguồn thu mới phát sinh, thu nợ nhằm bù đắp các khoản hụt thu do thay đổi chính sách thuế.

Chẳng hạn như: thuế bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thuế nhà thầu và thuế xây dựng cơ bản vãng lai tại các dự án, đặc biệt là Dự án nhiệt điện Thái Bình 1 và Thái Bình 2, tổ chức kẹp chì và dán tem đồng hồ công tơ tổng của 502 cây xăng trên địa bàn tỉnh, điều tra doanh thu tối thiểu và chi phí tối đa của phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ để chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, quản lý thu thuế đối với các cá nhân kinh doanh karaoke và xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Bên cạnh đó, Cục Thuế còn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thu ngân sách; tăng cường và đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực để người nộp thuế tiếp thu chính sách một cách hiệu quả nhất.

Ðồng thời, Cục cũng triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế, phấn đấu hết năm 2016 có 100% doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có giao dịch với cơ quan thuế thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử; thực hiện tốt phương châm của ngành Thuế: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Ðổi mới”.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục