VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi 1.668 tỷ đồng nợ thuế

Giao dịch tại Cục Thuế TP.HCM

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi 1.668 tỷ đồng nợ thuế

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tập trung chỉ đạo công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kết quả thu nợ của năm 2017 chuyển sang năm 2018 tính đến cuối tháng 3/2018 được 1.668 tỷ đồng.

Cục Thuế Phú Yên: Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp

Nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên, nếu chây ỳ sẽ cưỡng chế

Tổng cục Thuế: Phấn đấu giảm tiền nợ thuế trong năm 2018

Hà Nam: Tích cực thu hồi nợ thuế ngay từ tháng đầu năm

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ngân sách năm 2018

Thuế Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp thu ngân sách "chặng nước rút"

Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 967 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 701 tỷ đồng. 

Theo thống kê của Cục Thuế TP.HCM, tổng số nợ có khả năng thu (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) đến hết quý I năm 2018 là 9.279 tỷ đồng, tăng 22,38% so với thời điểm 31/12/2017.  Như vậy công tác quản lý nợ của Cục Thuế TP.HCM  trong quý 1/2018 chưa đạt được mục tiêu đến 31/3/2018 giảm 20% số nợ có khả năng thu so với nợ thuế tại thời điểm 31/12/2017.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong quý 2, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân loại cụ thể từng khoản nợ thuế, thường xuyên đối chiếu nợ nhằm hạn chế nợ sai, nợ chờ xử lý; đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Tổng cục Thuế cung cấp theo công văn số 422/TCT-QLN ngày 30/01/2018 về việc thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế để đôn đốc cưỡng chế và công khai thông tin (danh sách có tiền thuế nợ từ 5 triệu đồng trở lên).

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, giải quyết kịp thời đối với nợ chờ xử lý, nợ đang khiếu nại, khiếu kiện nhằm giảm tổng tiền thuế nợ và chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế; Ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp (TB07); ban hành 100% quyết định cưỡng chế và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày theo quy định. Đồng thời phối hợp với UBND quận, huyện, các cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế nợ đối với trường hợp cố tình chiếm dụng tiền thuế và các khoản thu liên quan đến đất.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM