VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục thuế tỉnh Cao Bằng: Tập huấn triển khai Ứng dụng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về triển khai ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân (QLT TNCN). Cục Thuế đã phối hợp với Cục công nghệ thông tin Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn cho tổ chỉ đạo triển khai Cục Thuế; tổ triển khai ứng dụng Cục Thuế và Cán bộ làm việc tại các bộ phận chức năng của 13 Chi cục thuế các Huyện, Thị xã về chương trình mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng quản lý thuế TNCN.

Lớp tập huấn được các chuyên gia Cục công nghệ thông tin giới thiệu về tổng quan hệ thống QLT TNCN và các tính năng cốt lõi trên ứng dụng.

QLT TNCN là hệ thống quản lý thuế tích hợp cho phép quản lý và lưu trữ tập trung thông tin QLT TNCN trên phạm vi toàn quốc đáp ứng được các nghiệp vụ QLT TNCN. Hệ thống QLT TNCN gồm 3 phần cơ bản: QLT TNCN (viết tắt là SAP - GUI) đây là phần ứng dụng về nghiệp vụ đăng ký thuế, xử lý tờ khai, quản lý nợ và kế toán thuế; Xử lý tờ khai (SAP - PORTAL) là nghiệp vụ xử lý tờ khai (nhập/tra cứu/xử lý chi tiết đến từng chỉ tiêu trên tờ khai/quyết toán); Hệ thống báo cáo QLT TNCN (BI) đáp ứng các báo cáo NNT, báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo phân tích.

Với việc triển khai cấp đăng ký thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế thông qua ứng dụng QLT TNCN có thể cung cấp các loại Báo cáo chi tiết về người nộp thuế, tổng hợp theo từng địa bàn quản lý và các loại báo cáo phục vụ cho việc lập dự toán, hoạch định và đánh giá kết quả thu thuế thu nhập cá nhân. Ứng dụng QLT TNCN tiến tới sẽ thay thế toàn bộ các ứng dụng đăng ký thuế hiện hành tại cả 3 cấp của Cơ quan thuế và những dữ liệu đăng ký thuế của một Tổ chức, Cá nhân nộp thuế hoàn toàn nhất quán trong toàn ngành Thuế. Đồng thời, thời gian xử lý mọi thông tin sẽ nhanh hơn, thuận tiện hơn cả cho người sử dụng cũng như người nộp thuế, triển khai ứng dụng sẽ dễ dàng cung cấp thông tin cho các ngành có liên quan  và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế được tốt hơn.

Dự kiến đợt tập huấn ứng dụng QLT TNCN tiến hành từ ngày 10/9/2012 đến hết ngày 27/9/2012 và chia làm 3 lớp theo từng chuyên đề sát với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ. Qua mỗi chuyên đề học viên được các giảng viên hướng dẫn thực hành thực tế trên máy tính nhằm nâng cao hiệu quả cho học viên khi vận dụng vào thực tế tại đơn vị.

Có thể bạn quan tâm