VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục Thuế TP Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức

Ngày 18/9/2012, tại Hội trường Cục Thuế TP.Đà Nẵng đã diễn ra lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp công chức thuế năm 2012. Đến dự tại lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Đình Ân - Phó Cục trưởng Cục Thuế - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức mới, nâng cao nghiệp vụ và quán triệt thái độ, tinh thần học tập của công chức tham gia.

Được biết chương trình bồi dưỡng được chia thành hai lớp với nội dung, đối tượng đào tạo khác nhau.

Lớp Một bồi dưỡng kiến thức thuế cho các công chức đang làm việc tại các Phòng và các Đội: Quản lý và cưỡng chế nợ thuế, Tuyên truyền - Hỗ trợ, Kê khai và kế toán thuế, Tổng hợp- Nghiệp vụ - Dự toán, Thu nhập cá nhân, Quản lý các khoản thu từ đất. Lớp dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/9/2012 với nội dung chính là cập nhật chính sách mới sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT, TNDN, việc giảm, giãn, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế Bảo vệ môi trường. Ngoài ra chương trình còn đề cập đến các Quy trình về đăng ký thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kiểm tra thuế.

Lớp Hai bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho các công chức đang làm việc tại bộ phận thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ của Cục Thuế và các Chi cục Thuế. Ngoài phần cập nhật kiến thức như lớp Một, nội dung về các Quy trình thuế được thay thế bằng kiến thức về chương trình thanh tra, kiểm tra hằng năm như lựa chọn hồ sơ thanh tra kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính, công tác chuẩn bị, một số nội dung chính về thanh tra, kiểm tra thuế TNDN, GTGT tại trụ sở người nộp thuế. Lớp dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 25 đến 27/9/2012.

Có thể bạn quan tâm