VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách vượt dự toán

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ thu NSNN 2016 ngay từ đầu năm. Nguồn: PV.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách vượt dự toán

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng thu NSNN trên địa bàn tính đến hết ngày 22/12 đạt 196.356 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm 2015 và vượt 0,28% dự toán pháp lệnh năm 2016.

Khuyến khích người nộp thuế tích cực sử dụng dịch vụ công điện tử

Chạy nước rút để đạt chỉ tiêu về nộp thuế điện tử

Xử lý lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thuộc tổ chức Đảng

TP. Hồ Chí Minh: 23/24 chi cục thuế thu đạt và vượt dự toán

Trong đó, tổng thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô đạt 182.780 tỷ đồng, tăng 14,89% và vượt 2,92% dự toán pháp lệnh; tổng thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô và trừ tiền sử dụng đất đạt 170.625 tỷ đồng, tăng 18,91% và vượt 3,91% dự toán; tổng thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô, trừ tiền sử dụng đất và trừ lợi nhuận còn lại đạt 164.058 tỷ đồng, tăng 16,94% và vượt 1,96% dự toán.

Trong các sắc thuế, thuế Tiêu thụ đặc biệt là loại thu có tỷ lệ tăng cao nhất trong 3 loại thuế chính của khu vực kinh tế. Cụ thể, tính đến hết tháng 11/2016, số thu từ sắc thuế này tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 74,32%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 36,27%; thu từ khu vực DN nhà nước trung ương tăng 20,57% và thu từ khu vực DN nhà nước địa phương tăng 7,42%.

Kế đến là thuế Thu nhập DN với mức tăng 15,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực ngoài quốc doanh tăng 17,22%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,92%; khu vực DN nhà nước trung ương và khu vực DN nhà nước địa phương giảm lần lượt là 4,64% và 5,10% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, sắc thuế Giá trị gia tăng có số thu tăng thấp hơn so với 2 sắc thuế trên, với mức tăng 12,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27,22%; DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,9%; khu vực DN nhà nước trung ương và DN nhà nước địa phương giảm lần lượt là 8,99% và 18,57%./.


Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm