VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đã thực hiện hơn 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế

Cán bộ Phòng Thanh tra thuế số 1 - Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trên hệ thống. Ảnh: NM.

Đã thực hiện hơn 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 7/12/2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.021 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 99,12% kế hoạch năm 2017.

Tăng thu hơn 16.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Bắc Ninh: Truy thu hàng trăm tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Cục Thuế Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách, quyết tâm thu thuế đạt ‘đích’

Tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế gần 14.000 tỷ đồng

Hà Nam: Thêm 250 doanh nghiệp phải thanh tra thuế

Giảm lỗ 909,7 tỷ đồng qua thanh tra thuế trên địa bàn Hà Nội

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 16.925,98 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.523,14 tỷ đồng; giảm lỗ là 32.092,16 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.493,28 tỷ đồng, đạt 73,81% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong đó về thanh tra, số doanh nghiệp được thanh tra là 6.638 doanh nghiệp, đạt 92,21% kế hoạch năm 2017. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 10.017,87 tỷ đồng; giảm khấu trừ 535,37 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.342,21 tỷ đồng; qua thanh tra trước hoàn thuế giảm số chi hoàn thuế từ NSNN số tiền là 400 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 8.055,58 tỷ đồng.

Về kiểm tra, số doanh nghiệp được kiểm tra là 83.383 doanh nghiệp, đạt 99,72% kế hoạch năm 2017. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 6.450,04 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 884,27 tỷ đồng; giảm lỗ 14.497,83 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 3.979,62 tỷ đồng.

Toàn ngành cũng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đối với 940.523 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 458,07 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 103,5 tỷ đồng; giảm lỗ 252,12 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Riêng đối với việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, báo cáo cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2017 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 301 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 1.037,54 tỷ đồng; giảm lỗ 5.782,77 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15,52 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.558,35 tỷ đồng.

Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 452,3 tỷ đồng, giảm lỗ 4.625,82 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.448,9 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM