VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thu thuế

Từ đầu năm Cục Thuế Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Nguồn: Cục thuế Đắk Lắk

Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thu thuế

Theo tin từ Cục Thuế Đắk Lắk tổng thu nội địa trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 cân đối được 2.326,5 tỷ đồng, đạt 58,2% so với dự toán và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư căn cứ vào những quy định nào?

Thái Nguyên: Tăng thu hàng chục tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra thuế

Hướng dẫn kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Quy định miễn, giảm thuế do hỏa hoạn cho hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Chống thất thu thuế

Ông Bùi Văn Chuẩn - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, cơ quan Thuế các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Công khai các doanh nghiệp (DN) còn nợ đọng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đồng chí lãnh đạo phòng, lãnh đạo các Chi cục, đội thuế và từng công chức, thực hiện thu nợ và báo cáo kết quả thu nợ hàng ngày, hàng tuần, đánh giá tháng, hàng quý về kết quả thực hiện chỉ tiêu thu nợ được giao.

Nhờ đó, thống kê cho thấy, tổng thu nội địa trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 tính cân đối được 2.326,5 tỷ đồng, đạt 58,2% so với dự toán và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 49,8%; Thu từ khu DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 65,3%; thuế bảo vệ môi trường tăng 26%; Tiền thuê đất tăng 26%; thuế thu nhập cá nhân tăng 28,8%; Thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 21,4%; Thu cấp tiền khai thác khoáng sản tăng 17,8%; lệ phí trước bạ tăng 10%.

Cục thuế Tỉnh đã ban hành 196.290 thông báo quản lý nợ trên tổng số phải ban hành là 218.342, đạt 90%; đôn đốc bằng điện thoại 28.900 lượt, trực tiếp làm việc tại trụ sở người nộp thuế 9.500 lượt; Công khai thông tin nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng 1.414 lượt người nộp thuế với số tiền nợ đã công khai là 253 tỷ đồng, số thu được sau công khai là 399 lượt người nộp thuế với số tiền thu được là 50,5 tỷ đồng.

Thanh kiểm tra tăng thu cho NSNN 19 tỷ đồng

Cục Thuế đã ban hành 1048 quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền phải cưỡng chế nợ thuế là 171 tỷ đồng, trong đó bằng biện pháp phong tỏa tài khoản 749 quyết định có tổng số tiền 141 tỷ đồng, ra thông báo về hóa đơn không còn giá trị sử dụng, tổng số tiền 25 tỷ đồng; Cưỡng chế tài sản với 221 đơn vị, tổng số tiền 1,4 tỷ đồng; Ban hành 02 quyết định cưỡng chế bên thứ ba với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Tổ chức kiểm tra tại trụ sở 480 DN, với số tiền tăng thu qua kiểm tra là 27,3 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đã thu nộp vào NSNN 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã kiểm tra 8 cơ quan hành chính, sự nghiệp, với số tiền truy thu và xử phạt gần 300 triệu đồng; Thanh tra 80 DN, với số tiền tăng thu 19 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ, giảm lỗ 18,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,7 tỷ đồng; đã thu nộp vào NSNN 22 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế đã tổ chức “Tuần lễ lắng nghe và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế”. Có 418 DN được cơ quan thuế hỗ trợ giải đáp các vướng mắc, tổ chức 29 lớp tập huấn thu hút 3.283 lượt người tham dự và tổ chức thành công 5 hội nghị đối thoại doanh nghiệp thu hút 774 lượt người tham dự. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, kế hoạch tuyên truyền về chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nợ.

Quản lý chặt chẽ kê khai, hoàn thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, tính đến ngày 30/6/2017, toàn ngành có 647 DN thành lập mới, tăng 23% so với cùng kỳ 2016. Số DN ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 606 DN tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016 trong đó: số DN giải thể, phá sản là: 66 DN, bỏ địa điểm kinh doanh là: 301 DN; có 239 DN tạm nghỉ sản xuất kinh doanh; số DN ra hoạt động lại là 469 DN, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm 2016. Đến thời điểm 30/6/2017, toàn ngành hiện có 5.727 DN đang hoạt động, tăng 510 DN tăng 12% so với thời điểm 31/12/2016.

Toàn ngành đã thực hiện rà soát, đối chiếu và cập nhật kịp thời các thông tin về người nộp thuế vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành. Số hồ sơ đã nộp so với số hồ sơ phải nộp đạt 97,31%, số hồ sơ nộp đúng hạn so với số hồ sơ đã nộp đạt 93%.

Làm tốt việc phân loại và giải quyết hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau của toàn ngành chặt chẽ, đúng quy định, số tiền giải quyết hoàn thuế GTGT tính đến ngày 30/6/2017 là: 21,3 tỷ đồng, đạt 36,2% kế hoạch năm, bằng 25,3 % so với cùng kỳ năm 2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM