VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Giao nhiệm vụ thu ngân sách trung ương đến từng cục thuế

Làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: NM.

Giao nhiệm vụ thu ngân sách trung ương đến từng cục thuế

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trung ương (NSTW) năm 2017, Tổng cục Thuế đã giao nhiệm vụ thu đến từng cục thuế, chi cục thuế, chỉ đạo các đơn vị giao nhiệm vụ đến từng cán bộ công chức thuế.

Thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 13,5%

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2017

Lũy kế 8 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng

Hải quan Đắk Lắk: Thu ngân sách vượt 13% dự toán

Trao đổi với phóng viên TBTCVN về công tác chỉ đạo thu ngân sách những tháng cuối năm, đặc biệt là thu NSTW, ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) và NSTW đã giao 4 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiến hành giao nhiệm vụ đến từng đồng chí lãnh đạo cục thuế, từng phòng quản lý theo chức năng, từng chi cục thuế, đội thuế và cán bộ quản lý để triển khai nhiệm vụ thu.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, đã yêu cầu các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện thu, cũng như kết quả tăng thu qua công tác quản lý hàng tháng trong những tháng cuối năm. “Đến nay, 16/16 cục thuế có điều tiết về NSTW đã ban hành văn bản giao nhiệm vụ thu NSTW cho các phòng, các chi cục thuế và triển khai thực hiện công tác thu trong 3 tháng còn lại của năm 2017”, ông Nam cho biết.

Những giải pháp mà Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế triển khai, đó là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Giao nhiệm vụ tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trong 3 tháng cuối năm đối với từng lãnh đạo Tổng cục Thuế, từng đồng chí cục trưởng cục thuế, thủ trưởng các vụ, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, trong đó tập trung vào các địa phương điều tiết NSTW, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tăng thu đã giao.

“Các đơn vị phải tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản phải thu theo biên bản kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào NSNN, phấn đấu tăng thu NSNN qua công tác thanh tra, kiểm tra”, ông Nam cho biết.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết đã yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ chống thất thu khu vực doanh nghiệp và hộ hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng vụ, đơn vị, các phòng có liên quan để triển khai thực hiện.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM