VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nam: Tích cực thu hồi nợ thuế ngay từ tháng đầu năm

Cán bộ công chức Cục Thuế Hà Nam luôn tập trung rà soát các khoản nợ thuế, từ đó phân loại và đưa ra các biện pháp phù hợp thu hồi nợ thuế giúp tăng thu ngân sách. Ảnh: T.M

Hà Nam: Tích cực thu hồi nợ thuế ngay từ tháng đầu năm

Công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế có vai trò quan trọng giúp tăng thu ngân sách. Do đó, ngay từ tháng đầu năm Cục Thuế Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung rà soát, phân loại nợ, từ đó đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hồi nợ thuế.

Cục Thuế Ninh Thuận: Phấn đấu thu vượt 8% dự toán pháp lệnh

Cục Thuế Hà Nội: Thu hồi nợ đọng thuế năm 2017 đạt 12.784 tỷ đồng

Ngành Thuế Hải Phòng thu ngân sách đã vượt 'đích' dự toán pháp lệnh

Cục Thuế Hà Nội quyết tâm vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách

Hà Nội: Rút giấy phép kinh doanh nếu doanh nghiệp chây ỳ nghĩa vụ thuế

Công khai 241 doanh nghiệp nợ thuế ngay tháng đầu năm

Ông Đỗ Hồng Nam, Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nam cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Cục Thuế Hà Nam xác định công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế là nhiệm vụ trọng tâm giúp tăng thu ngân sách. Do đó, Cục Thuế Hà Nam đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác thu hồi nợ thuế, phấn đấu đạt kết quả cao nhất theo các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Để công tác thu hồi nợ thuế đạt mục tiêu đề ra, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Hà Nam đã tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế. Đồng thời, tiến hành công khai danh sách doanh nghiệp (DN) còn nợ thuế, DN chây ỳ nợ thuế ngay trong tháng 1/2018.

Cụ thể, ngày 30/1/2018, Cục Thuế Hà Nam đã tiến hành công khai 241 DN nợ tiền thuế đợt I năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Báo Hà Nam. Theo ông Nam, đây là việc làm nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, qua đó, chống thất thu cho ngân sách.

Trong danh sách DN nợ tiền thuế Cục Thuế Hà Nam công khai trong tháng 1/2018 này có 68 DN còn nợ trên 73,4 tỷ đồng tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tính tới thời điểm 30/1/2018. Những DN trên, Cục Thuế Hà Nam đã tiến hành cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ.

Có 173 DN không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế với số tiền trên 22,8 tỷ đồng. Trong đó, văn phòng cục thuế quản lý 11 DN, nợ trên 4,5 tỷ đồng; Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý quản lý 91 DN, nợ trên 11,9 tỷ đồng; Chi cục Thuế huyện Duy Tiên quản lý 40 DN nợ trên 1,3 tỷ đồng; Chi cục Thuế huyện Lý Nhân quản lý 7 DN nợ trên 612 triệu đồng; Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm quản lý 3 DN nợ trên 21,4 triệu đồng; Chi cục Thuế huyện Bình Lục quản lý 2 DN nợ trên 3,9 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện công khai danh sách DN nợ thuế, Cục Thuế Hà Nam còn áp dụng linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ, rà soát, quản lý các sắc thuế trên hệ thống quản lý thuế tập trung TMS. Thực hiện phân loại nợ theo đúng quy trình nghiệp vụ, qua đó chống thất thu, tăng thu cho ngân sách.

Giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ đến từng công chức

Chia sẻ với phóng viên về những giải pháp cụ thể nhằm duy trì và đưa nợ thuế về mức dưới 5% theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, ông Nam cho biết, để công tác thu hồi nợ thuế được đảm bảo, không để tiền thuế nợ tăng cao, ngày 5/2/2018, Cục Thuế Hà Nam đã ban hành công văn số 345/CT-QLN về việc giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 đến từng công chức, phòng, đơn vị chức năng, đồng thời, lấy chỉ tiêu thu nợ là một trong những nội dung để đánh giá và đề xuất thi đua khen thưởng trong toàn đơn vị từ nay đến cuối năm.

Điểm lại một số kết quả đạt được trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trong năm 2017, Phó cục trưởng Đỗ Hồng Nam cho biết: Bằng nhiều giải pháp cụ thể, năm 2017, Cục Thuế Hà Nam đã đưa tỷ lệ nợ tại thời điểm ngày 31/12/2017/tổng thu NSNN không bao gồm tiền thuế nợ khó thu, tiền thuế nợ đang xử lý về mức 2,9%.

Đánh giá tổng thể công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế trong năm 2017 cho thấy, Cục Thuế Hà Nam đã duy trì và đưa nợ thuế về mức dưới 5%. Tuy nhiên, công tác thu nợ thuế còn một số hạn chế, ông Nam cho biết, năm qua, việc phân loại nợ, xử lý nợ trên TMS chưa kịp thời, phù hợp với tinh thần chỉ đạo; chưa thực hiện tốt các biện pháp cưỡng chế theo quy định; chưa chủ động kiểm soát tình hình nợ thuế, cũng như xử lý các khoản thuế nợ, tiền phạt bất cập…

Để công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2018 đạt mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, đồng thời, khắc phục các hạn chế trong năm 2017, Cục Thuế Hà Nam đã đề ra một số giải pháp cũng như nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu duy trì và đưa nợ thuế giảm về dưới 5%.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nam đã quán triệt đến tất cả các đơn vị, phòng chức năng thực hiện tốt các biện pháp thu hồi tiền thuế nợ; tập trung thực hiện xử lý nợ bất cập; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, công chức các bộ phận liên quan với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tiếp tục thực hiện phân loại nợ thuế trên hệ thống TMS chính xác, đúng tính chất các khoản nợ. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nợ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 cho công chức thuộc các phòng được giao nhiệm vụ quản lý nợ; công chức thuộc các đội được giao nhiệm vụ quản lý nợ…

Đồng thời, triển khai thực hiện các biện pháp đôn đốc, các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM