VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ninh Bình: Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 84% dự toán phấn đấu

Cán bộ ngành Thuế Ninh Bình với nhiều giải pháp hoàn thành dự toán phấn đấu năm 2016. Ảnh: Mạnh Huy

Ninh Bình: Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 84% dự toán phấn đấu

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh này đạt trên 4.363 tỷ đồng, bằng 91% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 84% dự toán phấn đấu, tăng 61% so với cùng kỳ.

Thái Nguyên thu ngân sách về 'đích' trước hạn

Ngành Thuế thu ngân sách 10 tháng đạt gần 85% dự toán

Thu ngân sách của nhiều địa phương tăng khá

Thu ngân sách tăng 6,1% so với cùng kỳ

Cục Thuế Sơn La thu ngân sách đạt 84,8% dự toán

Trong đó, số thu nội địa do ngành Thuế và các đơn vị liên quan thực hiện được trên 3.140 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan thực hiện được 1.223 tỷ đồng, đạt 153% dự toán.

Theo đánh giá của Cục Thuế Ninh Bình, nhiều khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt khá là: Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 96% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 82%; thu lệ phí trước bạ đạt 94%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 97%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước cũng đạt khá... 

Tại cuộc họp mới  đây của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, tân Cục trưởng Đinh Nam Thắng chỉ đạo, để phấn đấu thu nội địa trên 1.200 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2016, ngành Thuế Ninh Bình tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Các cơ quan thuế trực tiếp thu tập trung rà soát nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách trên địa bàn, theo lĩnh vực được phân công và có biện pháp phù hợp để đôn đốc thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách.

Trong đó, chú trọng các chỉ tiêu thu từ khối các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Đối với các doanh nghiệp có số nộp lớn, các đơn vị cần nắm chắc tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để động viên tối đa khả năng của đơn vị thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, thu hồi triệt để nợ cũ, không để phát sinh nợ mới.

Các phòng, chi cục tăng cường các biện pháp quản lý theo địa bàn để khai thác các khoản thuế phát sinh đối với các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn của doanh nghiệp; vốn ngoài ngân sách; thuế tài nguyên...; tích cực phối hợp với kho bạc các cấp thực hiện thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) kịp thời theo tiến độ thanh toán vốn qua kho bạc.

Các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ thuế hàng tháng của 100% các doanh nghiệp; kiểm tra chặt chẽ việc quản lý và sử dụng hóa đơn một số doanh nghiệp có nghi vấn, phát hiện kịp thời những vi phạm trong việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn, thiết lập hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra.

Các đơn vị thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế GTGT thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, các cơ quan thuế thực hiện rà soát phân loại các khoản nợ, đôn đốc thu nợ phù hợp đối với khoản nợ có khả năng thu.                             

Trong hai tháng còn lại, cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số lượng đơn vị thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch giao; kết hợp kiểm tra với đôn đốc các doanh nghiệp nộp sát số phát sinh trong tháng và số nợ đọng; đôn đốc đơn vị còn nợ tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) sau thanh tra, kiểm tra nộp vào NSNN. 

Đặc biệt, Cục Thuế Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, đối với việc thu, nộp, trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế theo phương thức hiện đại, các thủ tục hành chính thuế một cách nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan thuế thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong công tác thuế.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM