VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Nước Úc tính thuế bất động sản như thế nào?

Thuế đất đai ở nước Úc được đánh trên giá trị đất chưa cải tạo. Ảnh: TL

Nước Úc tính thuế bất động sản như thế nào?

Tại nước Úc, thuế đất đai là một loại thuế của bang đánh trên quyền sở hữu đất. Thuế đất đai được đánh trên giá trị đất chưa cải tạo.

Các nước sử dụng công cụ thuế để tránh tình trạng đầu cơ bất động sản như thế nào?

TS Đặng Hùng Võ: Thuế đất hiện nay quá thấp

Thực tiễn áp dụng thuế tài sản ở các nước

Dự án luật thuế Tài sản: Công bằng trong điều tiết thu nhập và thúc đẩy sử dụng đất có hiệu quả

Cơ sở nào để xây dựng Luật thuế Tài sản?

Xây dựng Dự án Luật thuế Tài sản: Mở rộng, bao quát các cơ sở thuế, đảm bảo khoan sức dân

Thế giới đánh thuế tài sản như thế nào?

Chuyên gia nói gì về đề xuất Dự án Luật Thuế Tài sản của Bộ Tài chính?

Điểm tin tài chính - kinh tế quốc tế nổi bật tuần từ 05-09/2/2018

Úc là quốc gia theo thể chế liên bang với ba cấp chính quyền: chính quyền liên bang, chính quyền bang và chính quyền địa phương. Úc gồm sáu bang (mỗi bang chia thành các chính quyền địa phương) và hai vùng lãnh thổ (mỗi vùng lãnh thổ chỉ có một cấp chính quyền).

Theo Hiến pháp Úc, các bang và vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm về chính quyền địa phương thông qua việc ban hành khung pháp lý để các chính quyền địa phương hoạt động, đồng thời giám sát hoạt động của chính quyền địa phương. Các bang và vùng lãnh thổ đặt ra chế độ bầu cử ở địa phương, thiết lập ranh giới giữa các vùng và điều tiết các dịch vụ ở địa phương.

Theo luật pháp của bang và vùng lãnh thổ, chính quyền địa phương ở mỗi bang (chính quyền của vùng lãnh thổ) được quyền đánh thuế bất động sản địa phương. Thuế tài sản địa phương là khác nhau giữa các bang, vùng lãnh thổ. Thuế tài sản bao gồm thuế đất, thuế bất động sản địa phương, thuế đánh trên các giao dịch vốn, tài chính và các loại thuế khác.

Thuế đất đai là một loại thuế của bang đánh trên quyền sở hữu đất. Thuế đất đai được đánh trên giá trị đất chưa cải tạo. Ở tất cả các bang trừ bang Victoria, chỗ ở chính của người nộp thuế được miễn thuế đất. Tuy nhiên, những mảnh đất có giá trị cao có thể chỉ được miễn một phần hoặc không được miễn thuế. Đất đai thuộc sở hữu của các tổ chức tôn giáo và trường học được miễn thuế ở tất cả các bang. Đất được sử dụng cho sản xuất các hàng hóa cơ bản cũng được miễn thuế ở hầu hết các bang.

Thuế suất áp dụng đối với đất đai khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất. Thông thường, đất nông nghiệp có mức thuế suất thấp hơn tùy từng địa phương. Chẳng hạn, đất sử dụng để sản xuất các hàng hóa cơ bản chỉ phải chịu mức thuế bằng một nửa so với đất sử dụng để sản xuất những hàng hóa khác. Chính sách thuế này khuyến khích việc tích tụ ruộng đất của các doanh nghiệp nông thôn như nông trại hay vườn ươm.

Thuế suất thuế địa phương được xác định trên cơ sở yêu cầu về nguồn thu của ngân sách địa phương và bao gồm mức thuế suất chung đối với tất cả các chủ sở hữu tài sản, hoặc các mức thuế suất cụ thể áp dụng cho một mục đích đặc biệt, chẳng hạn như nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Ví dụ ở bang New South Wales, thuế suất thông thường được xác định ở mức đủ trang trải các chi phí cơ bản của chính quyền địa phương; thuế suất đặc biệt dùng để trang trải các dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp, hoặc dùng cho những mục đích đặc biệt như cấp thoát nước. Thuế suất thông thường có thể khác nhau tùy thuộc vào loại đất.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM